مطالب توسط Paykar Bonyan

سیستم های حفاظت ثانویه

شبکه های الکتریکی همواره می توانند امواج ضربه و اضافه ولتاژ را به نقاط بسیار دورتر از محل وقوع انتقال دهند. این امواج به دلایل مختلفی از جمله اصابت صاعقه،سوئیچینگ در شبکه فشار قوی و ضعیف، یا قطع و وصل بارهای القایی در شبکه به وجود می آیند. به علاوه این امواج می توانند از […]

سیستم پردازش تصویر FQ2

تکنولوژی جدید در پردازش تصویر و خواندن بارکد سیستم های پردازش تصویر FQ2 خانواده سیستم های پردازش تصویر FQ2 بازار سیستمهای ویژن را متحول کرده و بازرسی پیشرفته، خواندن بارکد و تایید آن را که قبا فقط در سیست مهای پردازش پیشرفته وجود داشت را فراهم کرده است. با بیش از ۱۰۰ گزینه انتخاب دوربین، […]

طراحی اتاق مرکز داده و سرور

اﺗﺎق ﺳﺮور ( ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ داده) اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺮوزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ و . ، ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ۲۴/۷ﺑﻼدرﻧﮓ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺼﻮرت TIA اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی […]

منابع تغذیه سوئیچینگ Power Supply Units

در هر سیستم صنعتی استفاده از منابع تغذیه امری اجتناب ناپذیر است . فونیکس کنتاکت با طراحی منحصربفرد در زمینه منابع تغذیه بطورخاص به این مهم پرداخته است. منابع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت در ۵ نوع طراحی و با تنوع ولتاژ  و جریان خروجی و قابلیت نصب بر روی ریل به شرح زیر ارائه میگردند:

برچسب های صنعتی و اداری

برچسب کاغذی برچسب های کاغذی انواع مختلفی دارند از قبیل (گلاسه ، نیمه گلاسه ، مات.. ) و از نظر رنگ هم تنوع بسیار دارند. این برچسبها از نظر مارک هم متنوع هستند و از نظر خاصیت چسبندگی دارای انواع پرچسب و معمولی میباشند، عمده مصارف این برچسبها در صنعت نساجی می‌باشد که از این […]

موتورهای رلوکتانسی

موتورهای رلوکتانسی نوعی از موتورها هستند که مواد مغناطیس دائم در آنها به کار نرفته است و گشتاور ایجاد شده در آنها ناشی از تمایل به کاهش رلوکتانس می باشد. در یک موتور رلوکتانسی معمولا روتور فاقد سیم پیچ و مواد مغناطیس دائم است بنابراین این ماشین ها دارای ساختاری بسیار ساده، مقاوم و ارزان […]

هفدهمین نمایشگاه بین المللی برق

شرکت پایکار بنیان مفتخر است در هفدهیمن نمایشگاه بین المللی برق میزبان شما همکاران گرامی باشد. مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ۱۳-۱۶ آبان ماه ۹۶ _ سالن ۳۸ آلمان

نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران

  نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران از تاریخ ۱۳ الی ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد. شرکت آریا تک سان نیز به‌عنوان نماینده رسمی شرکت فوجی الکتریک و یکی از شرکت‌های فعال در زمینه ارائه تجهیزات اتوماسیون صنعتی و همچنین توزیع انرژی […]