شرکت پایکار بنیان

ارائه دهنده تجهیزات اتوماسیون صنعتی در ایران

واحد فروش: ۸۲۴۴۱۰۰۰ (۰۲۱)
فاکس: ۸۸۸۸۳۰۴۶ (۰۲۱)
وب سایت:https://www.paykarbonyan.com 
پست الکترونیک:info [a] paykarbonyan.com
نشانی دفتر فروش:خیابان وزرا، روبروی خیابان ۳۵، پلاک ۱۰۲
کد پستی:تهران ۱۵۱۶۷۳۹۶۱۱