تابلو آلومینیومی ریتال

Aluminium Enclosure

ویژگی محصول

 تابلو آلومینیومی ریتال GA

  • تابلو آلومینیومی ریتال سخت و بادوام هستند. این تابلو برق ها به دلیل رسانایی الکتریکی پایین، بسیار مناسب به جهت جلوگیری ازوارد آمدن شوک الکتریکی به کاربرانِ تجهیزات و همچنین حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی  می باشند.
  • در برابر خوردگی و رطوبت و همچنین نیروی مغناطیسی مقاومت خوبی دارند که به محافظت در برابر فرکانس الکترومغناطیسی (EMF) و تداخل فرکانس رادیویی (RFI) کمک می کند.

تابلو های ریتال در انواع مختلف دیواری و ایستاده موجود است . که با توجه به محیط و کاربری در جنس های استیل،آلومینیوم ،پلاستیکی قابل استفاده است .

تابلو آلومینیومی ریتال

تابلوهای آلومینیومی ریتال آلمان در ابعاد کوچک به شرح زیر تولید می شوند:

ابعاد مختلف تابلوهای آلومینیومی ریتال آلمان
Depth  Height  Width Order no. 
۳۶ mm۶۴ mm۵۸ mm۹۱۰۱۲۱۰
۳۶ mm۶۴ mm۹۸ mm۹۱۰۲۲۱۰
۵۸ mm۸۰ mm۷۵ mm۹۱۰۴۲۱۰
۵۸ mm۸۰ mm۱۲۵ mm۹۱۰۵۲۱۰
۵۸ mm۸۰ mm۱۷۵ mm۹۱۰۶۲۱۰
۵۸ mm۸۰ mm۲۵۰ mm۹۱۰۷۲۱۰
۵۸ mm۱۲۰ mm۱۲۲ mm۹۱۰۸۲۱۰
۹۳ mm۱۲۰ mm۲۲۰ mm۹۱۱۰۲۱۰
۸۴ mm۱۲۰ mm۳۶۰ mm۹۱۱۱۲۱۰
۹۳ mm۱۶۰ mm۱۶۰ mm۹۱۱۲۲۱۰
۹۳ mm۱۶۰ mm۲۶۰ mm۹۱۱۳۲۱۰
۹۳ mm۱۶۰ mm۳۶۰ mm۹۱۱۴۲۱۰
۱۱۳ mm۲۳۲ mm۲۰۲ mm۹۱۱۶۲۱۰
۱۱۳ mm۲۳۲ mm۲۸۰ mm۹۱۱۷۲۱۰
۱۱۳ mm۲۳۰ mm۳۳۰ mm۹۱۱۸۲۱۰
۱۸۳ mm۲۳۰ mm۳۳۰ mm۹۱۱۹۲۱۰