اتوماسیون صنعتی

Axioline E

ترمینال های تابلویی و ملزومات جانبی

COMBI Terminal Block

مبدل های صنعتی

Isolator barier

ترمینال های روبردی و مدار چاپی

PCB terminal blocks

منبع تغذیه و UPS

TRIO POWER

برقگیر

Information technology & Telecommunications