رله امرن مدل MY

ویژگی محصولرله امرن مدل MY

  • دارای LED (برای ولتاژ DC سبز و برای ولتاژ AC  قرمز)
  • رله امرن مدل MY (S) دارای نشانگر مکانیکی می باشد.
  • دارای طول عمر بالا و قابل استفاده در شرایط سخت صنعتی
  • پوشش شفاف و شیشه ای جهت مشاهده راحت صحت کارکرد
  • قابل نصب به وسیله ی سوکت پیچی و یا ترمینال گیره ای(SLC)
  • دارای پلاک اسم، دکمه ریست و دکمه تست با قابلیت قفل شدن
  • رله امرن مدل MY دارای استاندارد های UL , CSA VDE , LR Ce

رله omron بدون شک یکی از بهترین رله های موجود در بازارهای جهانیست. بیشتر از یک میلیارد عدد از رله امرون برای کاربردهای مختلف ساخته شده است. رله امرن مدل MY  در دو نوع کنتاکت ۸ پایه با پشتیبانی ۱۰ آمپر و کنتاکت ۴ پایه با پشتیبانی ۵ آمپر وجود دارند.

از رله امرن مدل MY  در صنایع مختلف مانند انواع تابلوهای برق و اتوماسیون صنعتی ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط تولید اتوماتیک، ماشین های ابزار دقیق، ماشین های برش و دسته بندی، ماشین های کنترلی، بازی وسرگرمی و … می توان استفاده کرد.

ProductDescription
MY2 110/120VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility, 110/120 VAC
MY2 12VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility, 12 VAC
MY2 12VDC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility, 12 VDC
MY2 220/240VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility
MY2 24VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility
MY2 24VDC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility
MY2 48/50VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility, 48/50 VAC
MY2 48VDC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, label facility, 48 VDC
MY2-GS 100/110VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical indicator, 100/110 VDC
MY2-GS 12VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical indicator, 12 VAC
MY2-GS 24VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical indicator, 24 VDC
MY2IN 110/120VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, test button, label facility
MY2IN 12VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility, 12 VAC
MY2IN 12VDC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility
MY2IN 220/240VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility
MY2IN 24VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, test button, label facility
MY2IN 24VDC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility
MY2IN 48/50VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility
MY2IN 48VDC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility
MY2IN-CR 220/240VAC (S)Relay, plug-in, DPDT, 10 A, mech. & LED indicator, test button, RC circuit, 220/240 VAC
MY2IN-D2 12VDC (S)Relay, plug-in, DPDT, 10 A, mech. & LED indicator, test button, diode, 12 VDC
MY2IN-D2 24VDC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 24 VDC
MY2IN-D2-GS 24VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, lockable push test button, 24 VDC
MY2IN-GS 100/110VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 100/110 VDC
MY2IN-GS 110/120VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 110/120 VAC
MY2IN-GS 12VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 12 VAC
MY2IN-GS 220/240VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 220/240 VAC
MY2IN-GS 220VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, mechanical & LED indicator, 220 VDC
MY2IN-GS 24VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 24 VAC
MY2IN-GS 24VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 24 VDC
MY2IN1 24VDC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, reverse coil polarity, 10 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility
MY2IN1-D2 24VDC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, reverse coil polarity, 10 A, mech & LED indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 24 VDC
MY2N 100/110VDC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, label facility, 100/110 VDC
MY2N 110/120VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, label facility, 110/120 VAC
MY2N 220/240VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, label facility, 220/240 VAC
MY2N 24VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, label facility, 24 VAC
MY2N 24VDC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, label facility, 24 VDC
MY2N-CR 110/120VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility, 110/120 VAC
MY2N-CR 220/240VAC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility
MY2N-CR-GS 110/120VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, built-in CR, 100/110 VAC
MY2N-CR-GS 220/240VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, built-in CR, 220/240 VAC
MY2N-D2 12VDC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility, 12 VDC
MY2N-D2 24VDC (S)Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility, 24 VDC
MY2N-D2-GS 12VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, 12 VDC
MY2N-D2-GS 24VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, 24 VDC
MY2N-GS 110/120VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, 100/110 VAC
MY2N-GS 12VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, 12 VDC
MY2N-GS 220/240VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, 220/240 VAC
MY2N-GS 220VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, Mechanical & LED indicators, lockable push test button, 220 VDC
MY2N-GS 24VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, 24 VAC
MY2N-GS 24VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 7 A, mechanical & LED indicators, 24 VDC
MY2N1-D2 24VDC (S)
MY4 100/110VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 100/110 VDC
MY4 110/120VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 110/120 VAC
MY4 12VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 12 VAC
MY4 12VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 12 VDC
MY4 220/240VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility
MY4 24VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility
MY4 24VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility
MY4 48/50VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 48/50 VAC
MY4 48VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 48 VDC
MY4-GS 12VACRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical indicator, 12 VAC
MY4-GS 220/240VACRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical indicator, 220/240 VAC
MY4-GS 24VACRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical indicator, 24 VAC
MY4-GS 24VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical indicator, 24 VDC
MY4-GS 48VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical indicator, 48 VDC
MY4IN 100/110VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility, 100/110 VDC
MY4IN 110/120VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, test button, label facility
MY4IN 12VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility, 12 VAC
MY4IN 12VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility
MY4IN 220/240VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility
MY4IN 24VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, test button, label facility
MY4IN 24VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility
MY4IN 48/50VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility
MY4IN 48VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility
MY4IN-CR 110/120VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 100/120 VAC
MY4IN-CR 220/240VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 220/240 VAC VDC
MY4IN-CR-GS 220/240VACRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, lockable push test button, 220/240 VAC
MY4IN-D2 12VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 12 VDC
MY4IN-D2 24VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 24 VDC
MY4IN-D2-GS 24VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, lockable push test button, 24 VDC
MY4IN-D2-GS 48VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, lockable push test button, 48 VDC
MY4IN-GS 100/110VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 100/110 VDC
MY4IN-GS 110/120VACRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 110/120 VAC
MY4IN-GS 12VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 12 VDC
MY4IN-GS 220/240VACRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 220/240 VAC
MY4IN-GS 24VACRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 24 VAC
MY4IN-GS 24VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 24 VDC
MY4IN-GS 48VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, lockable push test button, 48 VDC
MY4IN1 100/110VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, reverse coil polarity, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility, 100/110 VDC
MY4IN1 12VDC (S)
MY4IN1 24VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, reverse coil polarity, 5 A, mech & LED indicators, lockable push to test button, label facility,
MY4IN1-D2 12VDC (S)
MY4IN1-D2 24VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, reverse coil polarity, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, lockable push to test button, label facility, 24 VDC
MY4N 100/110VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 100/110 VDC
MY4N 110/120VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 110/120 VAC
MY4N 12VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 12 VDC
MY4N 220/240VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 220/240 VAC
MY4N 24VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 24 VAC
MY4N 24VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 24 VDC
MY4N 48/50VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 48/50 VAC
MY4N-CR 110/120VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility, 110/120 VAC
MY4N-CR 220/240VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility, 220/240 VAC
MY4N-CR-GS 220/240VACRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, 220/240 VAC
MY4N-D2 12VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility, 12 VDC
MY4N-D2 24VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor, label facility, 24 VDC
MY4N-D2-GS 12VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, 12 VDC
MY4N-D2-GS 24VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, coil suppressor, 24 VDC
MY4N-GS 12VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, 12 VDC
MY4N-GS 220/240VACRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, 220/240 VAC
MY4N-GS 220VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 3 A, mechanical & LED indicators, 220 VDC
MY4N-GS 24VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 6 A, mechanical & LED indicators, 24 VDC
MY4N-GS 48VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 48 VDC
MY4N1 24VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, reverse coil polarity, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 24 VDC
MY4N1-D2 24VDC (S)
MY4Z 110/120VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, bifurcated contacts, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 100/120 VAC
MY4Z 220/240VAC (S)Relay, plug-in, 14-pin, bifurcated contacts, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 220/240 VAC
MY4Z 24VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, bifurcated contacts, 4PDT, 5 A, mech indicator, label facility, 24 VDC
MY4ZIN 24VDC (S)Relay, plug-in, 4PDT (bifurcated), 3 A, mech. + LED indicator, test button, 24 VDC
MY4ZIN1 24VDC (S)
MY4ZN 220/240VAC (S)Relay, plug-in, 4PDT (bifurcated), 3 A, mech. + LED indicator, 220/240 VAC
MY4ZN 24VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, bifurcated contacts, 5 A, mech & LED indicators, label facility, 24 VDC
MY4ZN-D2 24VDC (S)Relay, plug-in, 14-pin, 4PDT, bifurcated contacts, 5 A, mech & LED indicators, coil suppressor label facility, 24 VDC