برقگیر حفاظت تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات

برقگیر حفاظت تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات

ارستر دیتا قبل از تجهیز قرار می گیرد و برای پورت ها و شبکه های  مختلف طراحی شده و در دسترس می باشد :

پورت های ۴۸۵ RS 422 ,RS وRS 232

شبکه های Token Ring , Profibus , Ethernrt , Interbus

  • Ethernet

به غیرازارسترهای Single Port ، ارسترهای شبکه Ethernet جهت رک های IT با تعداد پورتهای مختلف از جمله ۴-۸-۱۲-۱۶-۲۰-۲۴ نیز قابل ارائه می باشد .

  • MDF

برقگیر حفاظت تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت خشابی در تابلوهای MDF و خطوط دیتا بکار می روند. ترمینال و قاب این ارسترها قابلیت نصب ۱۰ عدد خشاب را دارا می باشند و از این رو هر خشاب آنالوگ برای یک سیگنال با هادی دوبل (جمعا ۱۰ سیگنال) و همچنین هر خشاب دیجیتال برای دو سیگنال با هادی تکی (جمعا ۲۰ سیگنال) استفاده می شود.

  • تلفن

برقگیرهای حفاظت تجهیزات جهت قرارگرفتن روی یک خط تلفن است و دارای سوکت RJ 45 می باشد و قابلیت نصب روی ریل تابلوئی را دارد .


جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae