برقگیر کلاس D فونیکس کنتاکت

برقگیر کلاس D فونیکس کنتاکت

برقگیر کلاس D فونیکس کنتاکت آخرین پله حفاظت بوده ودارای تکنولوژی ساخت الکترونیکی و ظریف تری نسبت به مدل های دیگر می باشد  و جهت حفاظت در خطوط تغذیه تک فاز و سه فاز قابل استفاده بوده و مستقیما در مسیر خود تجهیز نصب می گردد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae