برقگیر تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات

برق گیر حفاظت تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات

برقگیر تجهیزات IT ، ارستر دیتا قبل از تجهیز قرار می گیرد . برای پورت ها و شبکه های  مختلف طراحی شده و در دسترس می باشد .

پورت های ۴۸۵ RS 422 ,RS وRS 232

شبکه های Token Ring , Profibus , Ethernrt , Interbus

  • Ethernet

به غیراز ارسترهای Single Port ، ارسترهای شبکه Ethernet جهت رک های IT با تعداد پورت های مختلف از جمله ۴-۸-۱۲-۱۶-۲۰-۲۴ نیز قابل ارائه می باشد .

  • MDF

برقگیر تجهیزات IT به صورت خشابی در تابلوهای MDF و خطوط دیتا بکار می روند.

ترمینال و قاب این ارسترها قابلیت نصب ۱۰ عدد خشاب را دارا می باشند . در واقع هر خشاب آنالوگ برای یک سیگنال با هادی دوبل جمعا ۱۰ سیگنال و هر خشاب دیجیتال برای دو سیگنال با هادی تکی جمعا ۲۰ سیگنال استفاده می شود.

  • تلفن

برق گیر حفاظت تجهیزات جهت قرارگرفتن روی یک خط تلفن  و دارای سوکت RJ 45 می باشد . همچنین قابلیت نصب روی ریل تابلوئی را دارد .

شرکت پایکار بنیان نماینده ی رسمی برند فونیکس در ایران می باشد .


جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae