برقگیر تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات

انواع برقگیر حفاظت تجهیزات IT فونیکس کنتاکت

برق گیر حفاظت تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات

برقگیر تجهیزات IT ، ارستر دیتا قبل از تجهیز قرار می گیرد . برای پورت ها و شبکه های  مختلف طراحی شده و در دسترس می باشد .


Arrester شبکه های Token Ring , Profibus , Ethernrt , Interbus

  • ارسترجهت شبکه های Interbus

Interbus

Technology

O-S-IB-UFB-D

Type

۲۷۴۸۳۶۰

.Order No

۸.۵C V

Uc

۳۰۰ c° ۲۵/mA

IN

۳۵.۰ A / 35.0 KA

(Iµs) 20/8

۰ / MHz 100 / > MHz 100

Cut-Off frequency Fg (3dB) in a 50/600 Ω system

_

path per R

IP 10

tection Of D

۹-۲۰۰۰:۲۱-۶۱۶۴۳ IEC

: Standards Test On Based

  • ارسترجهت شبکه های Ethernet

به غیراز ارسترهای Single Port ، ارسترهای شبکه Ethernet جهت رک های IT با تعداد پورت های مختلف از جمله ۴-۸-۱۲-۱۶-۲۰-۲۴ نیز قابل ارائه می باشد . این ارستر جهت شبکه Ethernet با کانکتور RJ45 میباشد که مشخصات آن در جدول زیر آمده است. لازم به ذکر است که این ارستر Single Port و دارای قابلیت نصب روی ریل تابلوئی میباشد.

Ethernet (RJ45)

Technology

DT-LAN-CAT.6+

Type

۲۸۸۱۰۰۷

Order No.

≤ ۳.۳ V DC

Uc

≤ ۱.۵ A/25° c

IN

۱۰۰ A / 2 KA

In (8/20) µs Core-Core/Core-Ground

>500 MHz / – (Core- Ground)

Cut-Off frequency Fg (3dB) in a 50 Ω SYSTEM

– ۴۰° c … 80° c

Temprature Range

IP 20

Degree Of Protection

IEC 61643-21/EN50173-1

:Based On Test Standards

  • ارسترجهت شبکه های PROFIBUS

D-UFB-PB

TYPE

۲۸۸۰۶۴۲

.ORDER NO

-۲۰ °C … 75 °C

AMBIENT TEMPERATURE (OPERATION)

IP40

Degree of protection

۵.۲ V DC

Maximum continuous voltage UC

۲۵۰ mA (25 °C)

Rated current

۳۵۰ A

Total discharge current Itotal (8/20) µs

≤ ۵۰۰ ns / ≤ ۵۰۰ ns

Response time tA (core-core)/(core-earth)

D-SUB-9 connector

Connection method OUT

IEC 61643-21 DIN EN 61643-21

Standards/regulations

  • ارسترجهت ترمینال های MDF ترمینال

برقگیر تجهیزات IT به صورت خشابی در تابلوهای MDF و خطوط دیتا بکار می روند.

ترمینال و قاب این ارسترها قابلیت نصب ۱۰ عدد خشاب را دارا می باشند . در واقع هر خشاب آنالوگ برای یک سیگنال با هادی دوبل جمعا ۱۰ سیگنال و هر خشاب دیجیتال برای دو سیگنال با هادی تکی جمعا ۲۰ سیگنال استفاده می شود. این ارســترها به صورت خشــابی در تابلوهای MDF و خطوط دیتــا به کار میروند. ترمینال و قاب این ارســترها قابلیت  نصب ١٠ عدد خشاب را دارا میباشند و از این رو هر خشاب آنالوگ برای یک سیگنال با هادی دوبل (جمعا ١٠ سیگنال) و همچنین هر خشاب دیجیتال برای دو سیگنال با هادی تکی (جمعا ٢٠ سیگنال) استفاده میشود.

Digital

Analog

CTM 2×1-24 DC

CTM 1×2-24 DC

۲۸۳۸۵۰۰

۲۸۳۸۵۱۳

۳۰ V / 21 V

۳۰ V / 21 V

۳۸۰ mA

۳۸۰ mA

۵ KA / 5 KA

۵ KA / 5 KA

۲.۷ MHz

۲.۷ MHz

۳.۳ Ω

۳.۳ Ω

:Based On Test Standards

IEC 61643-21:2000-09,E VDE 0845 part 3-1:1999-07

LSA Plus disconnect strip

۲۸۳۸۶۱۰

CT-TERMIBLOCK 10 DA

۴۴۱۷۱۱

  • ارستر جهت خطوط تلفن

برق گیر حفاظت تجهیزات جهت قرارگرفتن روی یک خط تلفن  و دارای سوکت RJ 45 می باشد . همچنین قابلیت نصب روی ریل تابلوئی را دارد .

این ارستر جهت قرار گرفتن روی یک خط تلفن طراحی شده است و دارای سوکت RJ45 میباشد و قابلیت نصب روی ریل  تابلوئی را دارد.

DT-TELE-RJ45

Type

۲۸۸۲۹۲۵

.Order No

۱۸۵ V DC / 130 V AC

Uc

≥ ۳۸۰ mA (≥ ۲۵°c)

IN

۵ / KA / 5 KA

In (8/20) µs Core-Core/Core-Ground

≥ ۲۵۰ V / ≥ ۲۵۰ V

Output Voltage Limitation at 1 KV/µs

Typ. 50 MHz / – Symmetrical/Assymetrical

Cut-Off frequency Fg (3dB) in a 100 Ω system

-۴۰°c … 85°c

Temperature Range

IP20

Degree of protection

RJ45

Connection method

IEC 61643-21

Test Standards

Arrester پورت های ۴۸۵ RS 422 ,RS وRS 232

  • ارسترجهت پورت RS485

RS-485

TYPE

۲۹۲۰۶۱۲

.Order No

۱۲ V DC / –

Uc

≤ ۳۸۰ mA (25°c)

IN

≤ ۵ KA / ≤ ۵ KA

In (8/20) µs Core-Core/Core-PE

۱۰ KA

Total Surge Current (8/20)µs

Type. 50 MHz

Cut-Off frequency Fg (3dB) in a 100 Ω system

-۴۰°c…85°c

Temperature Range

IP 20

Degree Of Protection

IEC61643-21

Test Standards

  • ارسترجهت پورت RS232

RS-232

TYPE

۲۸۰۳۰۶۹

.Order No

۱۵ V DC / 10 V DC

Uc

≥ ۱ A (≥ ۲۵°c)

IN

≥ ۲۵۰ A / ≥ ۲۵۰ A

In (8/20) µs Core-Earth/Core-GND

۲.۵ MHz / 200 KHz

Cut-Off frequency Fg (3dB) in a 50/600 Ω system

≥ ۵۰ V / ≥ ۳۰ V

Output Voltage Limitation at 1 KV/µs

Typ. 2.5 MHz/Typ. 1.3 MHz Symmetrical/Asymmetrical

Cut-Off frequency Fg (3dB) in a 100 Ω system

D-sub-9

Connection method

-۴۰°c…85°c

Temperature Range

IP 20

Degree Of Protection

IEC 61643-21

Test Standards

  • ارسترجهت پورت RS422

این ارســترها جهــت سیســتم های انتقــال اطلاعات کــه پورتهای فــوق را دارند طراحی شــده اســت.

RS-422 Rail mount

Type

۲۸۳۸۷۷۵

.Order No

۱۴ V DC / 9.8 V DC

Uc

 ۲۸۳۹۲۲۴or 2839208

Base Element For Rail mount Type

۴۵۰ mA/45° c

IN

۱۰ KA / 10 KA

In (8/20) µs Core-Core/Core-PE

۷۰ MHz in a 100 Ω System

Cut-Off frequency Fg (3dB) in a 50/600 Ω system

-۴۰°c … 85°c

Temperature Range

IP 20

Degree Of Protection

IEC 61643-21

Test Standards


درباره پایکاربنیان

شرکت پایکاربنیان، نماینده انحصاری فونیکس کنتاکت آلمان، وارد کننده انواع محافظ تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، اتوماسیون و مبدل های صنعتی و انواع ترمینال تابلویی و ملزومات جانبی در ایران می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae