مبدل سری MACX

MACX Analog

مبدل سری MACXمبدل و ایزولاتور کلیه سیگنال های آنالوگ و دمایی به انواع سیگنال های آنالوگ استاندارد از طریق دیپ سوییچ و نرم افزار

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae