فن و فیلتر ریتال 

Fan and Filter

ویژگی محصول فن و فیلتر دیواری :

مجموعه فن و فیلتر ریتال برای مکش هوای خنک به داخل تابلو از طریق فن وفیلتر و هدایت هوای گرم ناشی از تلفات حرارتی به بیرون از تابلو خروجی هوای تعبیه شده مورد استفاده قرار می گیرند. لبه باران گیر و شبکه محافظ تهویه، هواکش را در برابر صدمه مکانیکی و همچنین نفوذ رطوبت محافظت می کند.

فن وفیلتر های ریتال بصورت استاندارد درجه حفاظت IP54را دارا می باشند و در صورت استفاده از فیلتر ویژه و پوشش محافظ آب درجه حفافظت IP55  و IP56را دارا خواهند شد. از ویژگی مجموعه فن وفیلتر ریتال می توان به نصب سریع بدون نیاز به بستن پیچ و مهره وسهولت تعویض فیلتر و عملکرد بی صدا اشاره کرد.

مجموعه فن وفیلتر با میزان دبی هوای جابجا شونده ۲۰ الی ۷۰۰ مترمکعب در ساعت و با ولتاژ کاری ۲۴ و۴۸ ولت DC و ۱۱۵و۲۳۰و۴۰۰ ولت AC  در دو نوع معمولی و EMCعرضه می گردند.

فن وفیلتر ریتال

فن وفیلتر ریتال


نکته: در جاهایی که هوای بیرون از تابلو از هوای داخل تابلو گرمتر باشد فن جوابگو نیست و باید از کولر بجای فن برای تهویه استفاده کرد.

پیشنهاد می شود فن وفیلتر در مرکزیک سوم پایینی تابلو در قسمت جلو نصب شود و خروجی هوا در مرکز یک سوم بالایی درب تابلو استفاده شود.


ویژگی محصول فن های سقفی:

فن های سقفی در جاییکه سطوح عمودی تابلوها در دسترس نیست استفاده می شوند. نصب سریع، جلوگیری از بوجود آمدن نقاط داغ بواسطه ایجاد مسیرهوای مشخص و دامنه نویز پایین از خصوصیات این نوع فن است.

فن وفیلتر ریتال فن وفیلتر ریتال


جدول انتخاب محصول فن و فیتلر ریتال:

انواع مدل های فن و فیلتر ریتال در ابعاد مختلف
ColourDimensions-cmAir throughputRated operating voltageOrder no.
RAL 7035۱۲*۱۲۲۰ m³/h۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۳۷۱۰۰
RAL 9005۱۲*۱۲۲۰ m³/h۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۳۷۱۰۸
RAL 7035۱۲*۱۲۲۰ m³/h ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۳۷۱۱۰
RAL 9005۱۲*۱۲۲۰ m³/h۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۳۷۱۱۸
RAL 7035۱۲*۱۲۲۰ m³/h۲۴ V (DC)۳۲۳۷۱۲۴
RAL 7035 ۱۵*۱۵۵۲ m³/h۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۳۸۱۰۰
RAL 9005 ۱۵*۱۵۵۲ m³/h۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۳۸۱۰۸
RAL 7035۱۵*۱۵۵۲ m³/h۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۳۸۱۱۰
RAL 9005۱۵*۱۵۵۲ m³/h۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۳۸۱۱۸
RAL 7035۱۵*۱۵۵۲ m³/h ۲۴ V (DC)۳۲۳۸۱۲۴
RAL 7035۲۰*۲۰۱۰۰ m³/h ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۳۹۱۰۰
RAL 9005 ۲۰*۲۰۱۰۰ m³/h ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۳۹۱۰۸
RAL 7035۲۰*۲۰۱۰۰ m³/h ۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۳۹۱۱۰
RAL 9005۲۰*۲۰۱۰۰ m³/h۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۳۹۱۱۸
RAL 7035۲۰*۲۰۱۰۰ m³/h۲۴ V (DC)۳۲۳۹۱۲۴
RAL 7035۲۵*۲۵۱۷۵ m³/h۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۰۱۰۰
RAL 9005۲۵*۲۵۱۷۵ m³/h۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۰۱۰۸
RAL 7035۲۵*۲۵۱۷۵ m³/h۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۰۱۱۰
RAL 9005۲۵*۲۵۱۷۵ m³/h۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۰۱۱۸
RAL 7035۲۵*۲۵۱۷۵ m³/h۲۴ V (DC)۳۲۴۰۱۲۴
RAL 7035۲۵*۲۵۲۲۵ m³/h۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۱۱۰۰
RAL 9005۲۵*۲۵۲۲۵ m³/h۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۱۱۰۸
RAL 7035۲۵*۲۵۲۲۵ m³/h۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۱۱۱۰
RAL 9005۲۵*۲۵۲۲۵ m³/h۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۱۱۱۸
RAL 7035۲۵*۲۵۲۲۵ m³/h۲۴ V (DC)۳۲۴۱۱۲۴
RAL 7035۳۲*۳۲۵۴۰ m³/h۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۳۱۰۰
RAL 9005۳۲*۳۲۵۴۰ m³/h۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۳۱۰۸
RAL 7035۳۲*۳۲۵۴۰ m³/h۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۳۱۱۰
RAL 9005۳۲*۳۲۵۴۰ m³/h۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۳۱۱۸
RAL 7035۳۲*۳۲۷۰۰ m³/h۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۴۱۰۰
RAL 9005۳۲*۳۲۷۰۰ m³/h۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۴۱۰۸
RAL 7035۳۲*۳۲۷۰۰ m³/h۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۴۱۱۰
RAL 9005۳۲*۳۲۷۰۰ m³/h۱۱۵ V, 1~, 50 Hz/60 Hz۳۲۴۴۱۱۸
RAL 7035۳۲*۳۲۷۰۰ m³/h

۴۰۰ V, 3~, 50 Hz/60 Hz

۴۶۰ V, 3~, 60 Hz

۳۲۴۴۱۴۰
۳۲*۳۲
انواع خروجی هوا برای فن و فیلتر ریتال
ColourDepthHeightWidth   Order no.
RAL 7035۱۶ mm۱۱۶.۵ mm mm  ۱۱۶.۵۳۲۳۷۲۰۰
RAL 9005۱۶ mm۱۱۶.۵ mm۱۱۶.۵ mm۳۲۳۷۲۰۸
RAL 7035۲۴  mm۱۴۸.۵ mmmm  ۱۴۸.۵۳۲۳۸۲۰۰
RAL 9005۲۴  mm۱۴۸.۵ mmmm 148.5۳۲۳۸۲۰۸
RAL 7035۲۴  mm۲۰۴ mm۲۰۴ mm۳۲۳۹۲۰۰
RAL 9005۲۴  mm۲۰۴ mm۲۰۴ mm۳۲۳۹۲۰۸
RAL 7035۲۵ mm۲۵۵ mm mm 255۳۲۴۰۲۰۰
RAL 9005۲۵ mm۲۵۵ mm۲۵۵ mm  ۳۲۴۰۲۰۸
RAL 7035۲۵ mm۳۲۳ mm۳۲۳ mm۳۲۴۳۲۰۰
RAL 9005۲۵ mm۳۲۳ mm۳۲۳ mm۳۲۴۳۲۰۸

شرکت پایکاربنیان به‌عنوان نماینده انحصاری شرکت ریتال(RITTAL) در ایران در حوزه اتوماسیون صنعتی به‌همراه کمپانی مادر در خدمت صنایع کشور می‌باشد.