استارترهای ترکیبی موتور

استارترهای ترکیبی موتور

ویژگی محصول استاترهای ترکیبی سه فاز

استارترهای ترکیبی موتور با معادل سازی عملکرد یک مدار کنتاکتوری به صورت مجتمع و در فضایی با عرض۲۲.۵ mm علاوه بر سیم کشی آسان به میزان قابل توجهی در فضای تابلو صرفه جویی می کنند.

ایجاد اتصال بین تجهیزات در سطوح مختلف به روش سنتی از نظر زمان و هزینه در اغلب موارد به صرفه نمی باشد.

به طور کلی موتور استارتر از یک کلید محافظ موتور ، مکانیزم قطع و وصل دستی، رله‌ی الکترونیک حفاظتی ،کنتاکتور و مرکز کنترل دیجیتال با داشتن قابلیت ارتباط با شبکه‌های صنعتی تشکیل شده است.

جهت راه انداختن به صورت تک ضرب از یک جهت تا دو جهت می‌توان از موتور استارترها استفاده نمود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae