مبدل سری MCR

MCR Analog

مبدل سری MCRمبدل سری MCR ابعاد بزرگتری نسبت به خانواده MINI ها دارند و رنج وسیعی از سیگنال ها را پوشش می دهند . برخی از انواع این نوع مبدل های آنالوگ قابلیت نصب در محیط های EX Zone 0,1 را دارا می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae