رله Omron مدل LY

ویژگی محصول رله Omron مدل LYرله Omron مدل LY

  • قدرت عایق KV۲
  • مجهز به arc barrier
  • عمر بالا و عایق قدرتمند
  • موجود در انواع تک پل، دوپل، سه پل و چهار پل
  • جریان دهی با دونوع تک کنتاکت ۱۵آمپر و نوع دو کنتاکت, سه کنتاکت و چهار کنتاکت آن ۱۰ آمپر

رله امرون LY یک رله قدرت مینیاتوری است که با قابلیت جریاندهی بیشتر نسبت به دیگر انواع رله های omron و قدرت عایق بالا و خاصیت arc barrier نیاز های مصرف کنندگان به جریان های بالاتر را بر اورده میکند.


لینک محصول رله الکترومکانیکی امرون در سایت امرن https://industrial.omron.eu/en/products/ly

ProductDescription
LY1 24VDCRelay, plug-in, 5-pin, SPDT, 15 A, 24 VDC
LY1N-D2 24VDCRelay, plug-in, 5-pin, SPDT, 15 A, LED indicator, coil suppression, 24 VDC
LY2 100/110VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 100/110 VAC
LY2 110/120VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 110/120 VAC
LY2 12VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 12 VDC
LY2 220/240VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 220/240 VAC
LY2 24VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 24 VAC
LY2 24VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 24 VDC
LY2 48VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10A, 48 VDC
LY2-0 220/240VACRelay, PCB pins, 8-pin, DPDT, 10 A, 220/240 VAC
LY2-0 24VDCRelay, PCB pins, 8-pin, DPDT, 10 A, 24 VDC
LY2-D 24VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, coil suppression, 24 VDC
LY2F 220/240VACRelay, Flange mount, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 220/240 VAC
LY2F 24VACRelay, flange mount, plug-in, DPDT, 10 A, 24 VAC
LY2I4N 220/240VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, test button
LY2I4N 24VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, test button
LY2I4N 24VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, test button
LY2N 100/110VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, 100/110 VAC
LY2N 220/240VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, 220/240 VAC
LY2N 24VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, 24 VAC
LY2N 24VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, 24 VDC
LY2N-D2 24VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, coil suppressor
LY3-0 24VDCRelay, PCB pin, 11-pin, 3PDT, 10 A, 24 VDC
LY4 100/110VACRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 100/110 VAC
LY4 12VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 12 VDC
LY4 230VACRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 230 VAC
LY4 24VACRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 24 VAC
LY4 24VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 24 VDC
LY4 48VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, 48 VDC
LY4-D 24VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, coil suppression, 24 VDC
LY4I4N 24VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, test button
LY4N 100/110VACRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, 100/110 VAC
LY4N 200/220VACRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, 200/220 VAC
LY4N 24VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, 24 VDC
LY4N-D2 24VDCRelay, plug-in, 14-pin, 4PDT, 10 A, LED indicator, coil suppressor, 24 VDC