برقگیر حفاظت تجهیزات اندازه گیری و کنترلبرقگیر حفاظت تجهیزات اندازه گیری و کنترل

ارستر تجهیزات اندازه گیری و کنترل انتخاب مناسب در برابر ولتاژهای ناگهانی جهت تکنولوژی MCR به چندین عامل بستگی دارد. مدار حفاظتی مورد نیاز سیستم های MCR اساس بر مبنای مدار سیگنال و سطح ولتاژ آن ها تعیین می شود. این المانها هدایت یک جریان ناخواسته تا سطح  (µs 20/8 )KA 10 را با ولتاژ آستانه پایین و زمان کوتاه به ارت امکان پذیر می سازند.

وریستورها با توجه به نوع کاربرد بصورت مستقل یا اضافی در چنین مداراتی بصورت عناصر محافظ بکار می روند. در هنگام انتخاب برقگیر برای حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ ناگهانی برای سیستم های MCR باید اطلاعات شرکت تولید کننده را بر طبق قدرت های دی الکتریک , مورد توجه قرار داد.


ارستر جهت محافظت از سیگنالهای آنالوگ جریانی , ولتاژِی

LIT 1X2-24

TYPE

۲۸۰۴۶۱۰

.ORDER NO

۲۴ V DC

NOMINAL VOLTAGE UN

۳۶ V DC, 25 V AC

Maximum continuous voltage UC

۳۵۰ mA (40°C)

Rated current

۵ kA

Nominal discharge current In (8/20) µs (Core- Core)

۵ kA

Nominal discharge current In (8/20) µs (core- earth)

۵۰۰ A, 1 kA (in total)

Pulse discharge current Iimp (10/350) µs (core-ground)

۱۰ kA

Total discharge current ITotal (8/20) µs

-۴۰ °C … 80 °C

Ambient temperature (operation), (storage/ transport)

IP20

Degree of protection

۳۱۵ mA (e.g. T in acc. with IEC 127-2/III)

Max. required back-up fuse

۹۳,۱۰۲.۵,۶.۲ (mm)

Dimensions (H,D,W)

ارستر جهت محافظت از سیگنالهای دیجیتال 

LIT 2X1-24

TYPE

۲۸۰۴۶۳۶

.ORDER NO

۲۴ V DC

NOMINAL VOLTAGE UN

۳۶ V DC, 25 V AC

Maximum continuous voltage UC

۳۵۰ mA (40°C)

Rated current

۵ kA

Nominal discharge current In (8/20) µs (core- earth)

۵۰۰ A, 1 kA (in total)

Pulse discharge current Iimp (10/350) µs (core-ground)

۱۰ kA

Total discharge current ITotal (8/20) µs

-۴۰ °C … 80 °C

Ambient temperature (operation), (storage/ transport)

IP20

Degree of protection

۳۱۵ mA

Max. required back-up fuse

۹۳,۱۰۲.۵,۶.۲ (mm)

Dimensions (H,D,W)


درباره پایکاربنیان

شرکت پایکاربنیان، نماینده انحصاری فونیکس کنتاکت آلمان، وارد کننده انواع محافظ تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، اتوماسیون و مبدل های صنعتی و انواع ترمینال تابلویی و ملزومات جانبی در ایران می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae