استارترهای ترکیبی موتور

Hybrid Motor Starters

استارترهای ترکیبی موتور

ویژگی محصول استارترهای ترکیبی موتورهای الکتریکی سه فاز

استارترهای ترکیبی موتور با معادل سازی عملکرد یک مدار کنتاکتوری به صورت مجتمع و در فضایی با عرض۲۲.۵ mm علاوه بر سیم کشی آسان به میزان قابل توجهی در فضای تابلو صرفه جویی می کنند.

ایجاد اتصال بین تجهیزات در سطوح مختلف به روش سنتی از نظر زمان و هزینه در اغلب موارد به صرفه نمی باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae