ارستر کلاس C فونیکس کنتاکت (Class C)

ویژگی محصول ارستر کلاس C فونیکس کنتاکت

ارستر کلاس C فونیکس کنتاکت

محصول Arrester Class C سیستم را در مقابل اضافه ولتاژ های ناشی از کلیدزنی و سوئیچینگ محافظت می کند. همچنین اضافه ولتاژهای ناشی از نشتی مدل قبلی خود یعنی کلاس B را هم به زمین منتقل می کند.


ارسترهای کلاس C(II) تک فاز

۱- مخصوص خط فاز

ارستر class c مخصوص خط فاز که به صورت تک پل است، جهت قرار گرفتن مدار فاز طراحی شده است و به صورت خشابی میباشد و دارای تکنولوژی Varistor است.

جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است :

VAL-MS 230

TYPE

۲۸۳۹۱۲۷

Order No.

۲۳۰ V AC

Un

۲۷۵ V AC / – / 275 V AC

Uc ( L-N/N-PE/L-PEN )

≤ ۱.۳۵ KV / ≤ ۱.۳۵ KV / –

Up ( L-N/N-PE/L-PEN )

۴۰ KA / – / 40 KA

Imax (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN )

۲۰ KA / – / 20 KA

In (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN )

۱۲۵ A (GL)

Back-Up Fuse

NO

Remote Indication Contact

E DIN VDE 0675-6/A1/UL1449/IEC 61643-1/PrEN61643-1/ NF C61-740

Test Standards

۲- مخصوص خط نول

ارستر class c مخصوص خط نول که به صورت تک پل اســت، جهت قرار گرفتن در مدار نول طراحی شــده است و به صورت خشابی میباشد و دارای تکنولوژی Spark Gap میباشد.

جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است:

F-MS 12

TYPE

۲۸۱۷۹۸۷

.Order No

۲۳۰ V AC

Un

– / ۲۶۰ V AC / –

Uc ( L-N/N-PE/L-PEN )

– / ≤ ۱KV / –

Up ( L-N/N-PE/L-PEN )

– / ۴۰ KA / –

Imax (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN )

– / ۲۰ KA / –

In (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN )

۱۲۵ A (gL)

Back-Up Fuse

YES

Remote Indication Contact

IEC 61643-1/E DIN VDE 0675-6/A1/E DIN VDE 0675-6/A2/ NF C61-740

Test Standards

ارسترهای کلاس C(II) سه فاز + نول (۴پل) 

ارستر کلاس c در دو نوع اصلی موجود است که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. ارســتر class c فونیکس کنتاکت سیســتم را در مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی و ســوئیچینگ محافظت میکند و همچنین اضافه  ولتاژهای ناشی از نشتی کلاس قبلی خود (کلاس b) را هم به زمین منتقل میکند.

بدون کنتاکت اعلام وضعیت 

ارســتر فونیکس کلاس c  سه فازبدون کنتاکت به صورت خشــابی اســت که در صورت خرابی یکی از آنها نیاز به تعویض کل دستگاه نیست و فقط خشاب معیوب، تعویض خواهد شــد. این ارستر در خشــابهای فاز دارای تکنولوژی Varistor و در خشاب نول دارای تکنولوژی Spark Gap است.

VAL-MS 230/3+1

TYPE

۲۸۳۸۲۰۹

.Order No

۲۳۰V AC (MAX.240/415 V AC)

Un

۲۷۵ V AC / 260 V AC / –

Uc ( L-N/N-PE/L-PEN )

≤ ۱.۴ KV / ≤ ۱ KV / –

Up ( L-N/N-PE/L-PEN )

۴۰ KA / 40 KA / –

Imax (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN )

۲۰ KA / 20 KA / –

In (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN )

۱۲۵ A (gL/gG)

Back-Up Fuse

NO

Remote Indication Contact

E DIN VDE 0675-6/A1/UL1449/IEC61643-1/PrEN61643-1

Test Standards

با کنتاکت اعلام وضعیت (با کنتاکت آلارم)

ارســتر کلاس c از انواع تولیدات جدید فونیکس کنتاکت اســت که به صورت خشــابی و دارای کنتاکت الکتریکی اعلام وضعیت میباشد و از نظر ظاهری شکیل تر از انواع قدیمی بوده و دارای تکنولوژی Spark Gap می باشد و همچنین مشخصه ولتاژ اضافی دائمی (UC) آن نیز بالاتر از مدل قبلی میباشد.

جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است :

VAL-SEC-T2-3S-350-FM

TYPE

۲۹۰۵۳۴۰

.ORDER NO

۲۴۰/۴۱۵ V AC (TN-S)/240V AC (TT)

Un

۳۵۰ V AC / 350 V AC / 264 V AC

Uc L-N/L-PE/N-PE
≥ ۱.۵ KV /≥ ۱.۹ KV /≥ ۱.۵ KV

Up L-N/L-PE/N-PE

۲۰ kA

Nominal discharge current In (8/20) µs
۴۰ kA

Maximum discharge current Imax (8/20) µs

۳۱۵ A (gG)

Back-Up Fuse
Yes

Indication Contact Remote

IEC 61643-11/EN 61643-11

Test Standards

ارسترهای کلاس C(II) فاز + نول 

این ارستر مشابه کدهای ۲۸۳۹۱۲۷ و ۲۸۱۷۹۸۷ است که دارای پایه یکپارچه میباشد و میتوان جایگزین مجموع کدهای مذکور گردد.

۲۸۰۴۴۲۹

.ORDER NO

۲۴۰/۴۱۵ V AC (TN-S),(TT)

Nominal voltage UN

۲۷۵ V AC

Maximum continuous operating volt-age Uc

≤ ۱.۳۵ kV /≤ ۱.۶ kV / ≤ ۱.۵ kV

Voltage protection level Up L-N / l-PE / N-PE

۲۰ kA

Nominal discharge current In (8/20) μs

۴۰ kA

Maximum discharge current Imax (8/20) µs

۱۲۵ A (gG)

Max. backup fuse with branch wiring

NO

Indication Contact Remote

IEC 61643-11 2011 / EN 61643-11 2012

Test Standards


درباره پایکاربنیان

شرکت پایکاربنیان، نماینده انحصاری فونیکس کنتاکت آلمان، وارد کننده انواع محافظ تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، اتوماسیون و مبدل های صنعتی و انواع ترمینال تابلویی و ملزومات جانبی در ایران می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae