هفدهمین نمایشگاه بین المللی برق

شرکت پایکار بنیان مفتخر است در هفدهیمن نمایشگاه بین المللی برق میزبان شما همکاران گرامی باشد.

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

۱۳-۱۶ آبان ماه ۹۶ _ سالن ۳۸ آلمان

وبینار آموزشی فونیکس کنتاکت
ادامه مطلب