RiZone ریتال آلمان

Perfect support for IT infrastructure components

  • RiZone ریتال یک برنامه جامع برای تحت اختیار درآوردن تمامی تجهیزات موجود در داخل دیتاسنتر و خارج از آن برای کنترل بهتر دیتاسنتر است.
  • در این برنامه تمامی پروسه های استاتیک و داینامیک دیتاسنتر همچون سیستم مانیتورینگ، سیستم های اعلام حریق، چیلرها، سیستم امنیت، UPS ها ، وضعیت سرورها و دیتاها و … تحت کنترل می باشد و امکانات متعددی برای کنترل از راه دور دیتاسنتر ارائه شده است.

RiZone ریتال آلمانRiZone ریتال آلمانRiZone ریتال آلمان