ترمینال نری مادگی فونیکس کنتاکت

کانکتور نری مادگی PCB فونیکس کنتاکت از سری ترمینال هایی که یکی از آنها روی برد یا درب تابلو و یا روی ریل های تابلویی نصب می شود و طرف دیگر محل اتصال سیم می باشد.

ترمینال رو بردی نر و ماده نوعی کانکتور  دو تیکه است که شامل دو قسمت نر و ماده می باشد. قسمت نری ترمینال روی بردلحیم و قسمت مادگی به وسیله پیچ به سیم ها متصل می شود.


ویژگی کانکتور نری مادگی PCB فونیکس کنتاکت:

کانکتور نری مادگی PCB فونیکس کنتاکتقابل نصب روی درب تابلو و روی ریل های تابلویی که در مدل های یک طبقه و دو طبقه طراحی شده اند . بیشترین جریان قابل تحمل ۱۲۵ آمپر و بیشترین ولتاژ قابل تحمل ۱۰۰۰ ولت می باشد .

این فیش قابلیت محکم شدن نری و مادگی بوسیله پیچ در بعضی مدل ها را دارد و زاویه اتصال سیم با برد در انواع ۰ درجه ,۴۵ درجه ,۹۰ درجه و ۲۷۰ درجه است .

به طور کلی کانکتور نری مادگی PCB دارای گام های مختلف :۵۴/۲ .  ۵/۳  . ۸۱/۳  . ۵ . ۰۸/۵ . ۷ . ۰۵/۷  . ۶۲/۷ . ۱۶/۱۰ و ۱۵ میلی متر هستند .

شرکت پایکار بنیان نماینده انحصاری محصولات فونیکس کنتاکت ازجمله ترمینال های رو بردی در ایران می باشد .


جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

 www.phoenixcontact.com/online/portal/ae