فیش اتصال نری مادگی PCB فونیکس کنتاکت

Plug connectors

کانکتور نری مادگی PCB  فونیکس کنتاکت از سری ترمینال هایی است که یکی از آنها روی برد یا درب تابلو و یا روی ریل های تابلوئی نصب می شود و طرف دیگر محل اتصال سیم می باشد.

از بارزترین مشخصات این ترمینال ها میتوان به نکات زیر اشاره کرد :کانکتور نری مادگی PCB فونیکس کنتاکت کانکتور نری مادگی PCB فونیکس کنتاکت
 • قابل نصب روی درب تابلو
 • قابل نصب روی ریل های تابلوئی
 • در مدل های یک طبقه و دو طبقه
 • ماکزیمم جریان قابل تحمل : ۱۲۵ آمپر
 • ماکزیمم ولتاژ قابل تحمل : ۱۰۰۰ ولت
 • قابلیت محکم شدن نری و مادگی بوسیله پیچ (در بعضی مدلها)
 • قابلیت محکم شدن نری و مادگی بوسیله پیچ (در بعضی مدلها)
 • زاویه اتصال سیم با برد در انواع ۰ درجه ,۴۵ درجه ,۹۰ درجه و ۲۷۰ درجه
 • دارای گام های مختلف :۵۴/۲ .  ۵/۳  .  ۸۱/۳  .  ۵  .  ۰۸/۵  .  ۷  .  ۰۵/۷  .  ۶۲/۷  .  ۱۶/۱۰ و ۱۵ میلیمتر

  جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

   www.phoenixcontact.com/online/portal/ae