کانکتورهای مدور (دایره ای)

کانکتورهای فونیکس کنتاکت

کانکتورهای مدور یا دایره ای ازبین رنج وسیعی از تولیدات که توسط کارشناسان و متخصصین پیشنهادمی شوند .

 کانکتورهای ترکیبی :با استفاده از این کانکتور می توان دیتا، سیگنال و برق را به صورت یکجا و همزمان انتقال داد. عبور جریان تا ۳۰ آمپر ، تحمل ولتاژ تا  ۸۵۰ ولت DC و  ۶۳۰ ولت ACو انتقال دیتا با رابط  CAT5 از مشخصات این مدل کانکتورها می باشد .

کانکتورهای سیگنال : کانکتورهای مدور با طیف وسیع و متنوعی ازانواع آن جهت سیگنال ،سنسور و تجهیزات آن برای اپلیکیشن های صنعتی و تولید شده است .

کانکتورهای دیتا : تولیدات فونیکس کنتاکت در این زمینه شامل قطعاتی برای اپلیکیشن های صنعتی وهمچنین شبکه های رایج کاربردی و قابل استفاده هستند.

کانکتورهای قدرت :استفاده کانکتورهای قدرت  برای اتصال دستگاه های کامپکت و درایوهای الکتریکی می باشد.

کانکتورهای دایره ای قابل استفاده در اپلیکیشن های قدرت، دارای رنج وسیع و متنوعی هستند . کانکتورهای سایز M12 تا M58 با قابلیت انتقال قوی تا جریان  ۱۵۰ A در ولتاژ ۶۳۰ ولت نمونه ای از این کانکتورها می باشند .

شرکت پایکار بنیان نماینده رسمی برند فونیکس کنتاکت  ارایه کننده ی کانکتورهای فونیکس در ایران می باشد .