کانکتورهای فتوولتائیک فونیکس کنتاکت

Photovoltaic Connectors

ویژگی محصول کانکتورهای فتوولتائیک کانکتورهای فتوولتائیک

  • اتصال دائم ، امن و مطمئن
  • قابلیت اتصال سریع وآسان
  • کابل کشی راحت بدون نیازبه ابزارهای خاص
  • دارای درجه بالائی ازانعطاف پذیری جهت کابلها با سطح مقطع های گوناگون
  • این کانکتورها بطورخاص برای کابل کشی سیستم های فتوولتائیک طراحی شده است .

درسیستم های AC  وDC  و کانکتورهای دایره ای و مستطیلی شکل طیف وسیعی از ملزومات تحت پوشش قرارمی گیرد.اتصالات دستگاه ها،کانکتورهای قابل نصب روی بردهای الکترونیکی ولوازم جانبی کامل وجامعی رادارا می باشند.


جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae