پکیج دیتاسنتر Edge ریتال

Edge Data Center Solutions

پکیج دیتاسنتر “اج” یک دیتاسنتر کوچک شامل:

  • سیستم توزیع  برق
  •  برد توزیع برق UPS
  • رک سرور/شبکه با IP PDU
  • کیت باز کردن اتوماتیک درب
  • UPS رک با باتری با پشتیبانی ۱۵ دقیقه
  • سیستم GSM برای هشدارهای پیامکی و ایمیلی
  • سنسور کنترل دسترسی شامل قفل رمزی عددی و  کلید اختصاصی یا کارت RFID
  • سیستم مانیتورینگ با سنسور دما و رطوبت، سنسور نشت آب و سیستم اعلان حریق و سیستم روشنایی

پکیج دیتاسنتر Edge ریتال