پرینتر ترمورمارک کارد

THERMOMARK ROLL

پرینتر ترمومارک کاردویژگی محصول

پرینتر ترمومارک کارد فونیکس کنتاکت یکی از پرینترهای جدید شرکت فونیکس کنتاکت می باشد که قابلیت چاپ بر روی لیبل های پلاستیکی و چاپ بر  روی شیت های کاغذی دارد.
تنوع لیبل هایی که با این پرینتر فونیکس می توان چاپ کرد بسیار زیاد بوده و از جمله آن ها میتوان به لیبل های مخصوص ترمینال شماره سیم و لیبل های تجهیزات نیز اشاره کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae