مودم های صنعتیمودم های صنعتی فونیکس کنتاکت

از ویژگی مودم های صنعتی فونیکس کنتاکت می توان به قابلیت برقراری ارتباط بصورت Dial-up ،GPRS ،GSM و Leased line اشاره نمود .

این قابلیت کار مانیتورینگ نگهداری وعیب یابی سیستم های صنعتی را از راه دور ممکن می سازند .

علاوه بر آن در شرایط اضطراری با ارسال پیام خطا از طریق FAX یا SMS در زمان و هزینه به میزان زیادی صرفه جویی می کنند.

به طور کلی یک نوع تجهیز اکتیو محسوب می شوند که با استانداردهای در نظر گرفته شده و رفع نیازهای صنعتی و در موقعیت‌های بحرانی طراحی شده اند.

این تکنولوژی سبب ایجاد پهنای باند متقارنی در انواع بخش های مورد استفاده می شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae