مودم های صنعتی

Remote communication

مودم های صنعتیویژگی محصول

مودم های صنعتی فونیکس کنتاکت با قابلیت برقراری ارتباط بصورت Dial-up ،GPRS ،GSM و Leased line کار مونیتورینگ نگهداری وعیب یابی سیستم های صنعتی را از راه دور ممکن می سازند و علاوه بر آن در شرایط اضطراری با ارسال پیام خطا از طریق FAX یا SMS در زمان و هزینه به میزان زیادی صرفه جویی می کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae