مانیتورینگ اندازه گیری جریان و ولتاژ

Monitoring Current Measuremen

مانیتورینگ جهت اندازه گیری جریان و ولتاژمانیتورینگ جریان و ولتاژ

نمایشگر دیجیتال جهت اندازه گیری و نمایش انواع سیگنال استاندارد آنالوگ

مبدل ولتاژهای مستقیم یا متناوب سینوسی  و غیرسینوسی بین رنج  ۰..۶۰۰  ولت AC و DC  به سیگنال جریانی و ولتاژی

مبدل جریان های مستقیم یا متناوب سینوسی  و غیرسینوسی بین رنج  ۰..۴۰۰۰  آمپر به سیگنال جریانی و ولتاژی بدون نیاز به CT و همراه با CT

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae