ماشین مونتاژ سیم ریتال

Wire Station WS 540 wiring

ویژگی محصول ماشین Wire Station  ریتال آلمان

  • استفاده از داده دیجیتال
  • تشخیص مسیرهای کابل
  • مدیریت بازنگری مسیرها
  • دستگاه پردازش خودکار سیم
  • سیم کشی هوشمندبا EPLAN
  • جابجایی ساده قاب های مونتاژ در کارگاه
  • انجام پروژه کامل با چیدمان متغیر مستقیماً در ایستگاه کاری
  • ذخیره سازی و پردازش سیم های از پیش تولید شده از ترمینال سیم ریتال
  • لوازم جانبی متناسب با کاربرد، مانند پشتیبانی از قطعات برای ماشین های نیمه اتومات

ماشین مونتاژ سیم ریتال

برای مونتاژ و سیم کشی انعطاف پذیر و کارآمد سیم در کارگاه. ماشین سیم‌کشی، رابطی ایده‌آل بین مونتاژ تمام خودکار سیم‌ها با وایر ترمینال ریتال و سیم‌کشی روی صفحات نصب یا در تابلو است. ماشین ایستگاه سیم WS 540  یک ماشین بهینه برای  فرآیندهای  ارگونومیک مورد استفاده در تمام فعالیت های مرتبط با سیم کشی است.