ماشین مونتاژ باسبار ریتال

Busbar machining, static CW 120-S

محصولات CW 120-S برای خم کردن، پانچ کردن و برش شینه‌ها ایده‌آل هستند.لیزر دقیق و یکپارچه فرآیند برش و خم کاری را تسهیل می کند.

واحد خمش و سوراخ کاری باسبار:

  • دقت خمش وپانچ بالا
  • ماشینکاری مستقل شینه

واحد برش شینه:

  • صرفه جویی در زمان نسبت به برش دستی
  • علامت گذاری دقیق نقطه برش

پمپ الکترو هیدرولیک:

برای استفاده از محصولات در سری محصولات CW 120-S

ماشین مونتاژ باسبار ریتال