شبکه اترنتشبکه اترنت

تجهیزات فونیکس کنتاکت در گروه شبکه های اترنت شامل انواع ،Hub ،Gateway ،Router ،Firewall ،POE ، COMSERVER ،Media Converter ایزولاتورها و سری جدید سوییچ های اترنت Ethernet Switch می شوند.

این شبکه به طور کلی یک استاندارد ارتباطی محسوب می شود که در پیش تر برای شبکه کردن رایانه ها و دستگاه ها در یک محیط (LAN) استفاده می شد . محیط (LAN) به محیطی نظیر خانه ، یک شرکت و پایگاه کوچک و یا ساختمان گفته می شود .

این امر سبب اشتراک گذاری و انتقال اطلاعات در نهایت سرعت و امنیت به دیگران می شد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae