انواع ماژول های سیستم I/O

I/O System

ویژگی محصولات I/O Systemسیستم های I/O

 • برای تمامی محیط ها مدل های متناسبی را ارائه می دهد و با اکثر  استانداردهای روز سازگاری دارد .
 • ماژول های I/O فونیکس کنتاکت با همه پروتکل های مبتنی بر اترنت ، پروفی باس ، پروفی نت ، اترکت ، مودباس و SERCOS سازگار بوده .
 • سیستم های I/O فونیکس کنتاکت یک راه حل بسیار ایده آل و مطمئن برای راه اندازی و نصب سریع در سیستم های اتوماسیون صنعتی را ارائه می دهد .
 • مورد استفاده این ماژول ها جهت ارتباط بین دستگاه های مختلف اتوماسیون مثل ربات ها ، PLC ها ، CNC ها ، سنسورها و … است و به عنوان یک استاندارد در اغلب زبان های برنامه نویسی استفاده می شود .

  انواع ماژول های سیستم های I/O عبارتند از:
 • ماژول Inline
 • ماژول Fieldline
 • ماژول Axioline F
 • ماژول Axioline E
 • ماژول Ruggedline
 • ماژول AS-Interface
 • ترمینال های اینترباس هوشمند  INTERBUS Smart Terminals 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae