سیستم مانیتورینگ CMC III

CMC III Monitoring System

ویژگی محصول سیستم مانیتورینگ CMC III :

  • سیستم CMC-III دسترسی به رک های سرور را کنترل و ثبت می نمایند.
  • CMC-III ولتاژ و جریان ها را نظارت کرده و منبع تغذیه را بای تجهیزات شبکه کنترل می کند.
  • هر انحراف و تغییری نسبت به وضعیت عادی ثبت شده و CMC-III کلیه تجهیزات تهویه را کنترل می نماید.
  • سیستم CMC-III کلیه پارامترهای مربوط به امنیت شبکه را در داخل و خارج رک با استفاده از سنسورهای متعدد ثبت می نماید.

در هر شرکت حفاظت از اطلاعات برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی یکی از مهمترین فاکتورهای امنیت می باشد. CMC III Monitoring System ریتال بعد تازه ای را در زمینه کارایی، انعطاف پذیری، تکنولوژی و مقرون به صرفه بودن پیشنهاد می کند.  سیستم CMCIII از تکنولوژی شبکه به عنوان واحد ارتباطی خود استفاده می نماید و بنابراین به کاربر این امکان را می دهد که با کارایی بالاتری کار کند.

سیستم مانیتورینگ CMC III