سیستم خنک کن CRAC ریتال

Precision climate control units for data centres

CRAC systems Rittal

  • سیستم خنک کن CRAC ریتال هوای خنک تولید شده را از زیر به درون فضای زیر کف کاذب ارسال می کنند سپس از دریچه های تعبیه شده بر روی کف کاذب خارج و سرورهای موجود را خنک می نمایند ولی به لحاظ پیشرفت در ساخت سرورها و کوچک شدن ابعاد سرورها به صورتی که تعداد ۱۲ سرور در یک شاسی جا میگیرند، مصرف برق آنها در حدود ۴ کیلو وات و گرمای تولیدی آنها در حدود ۱۴۰۰۰  BTU می باشد.
  •  خنک کننده های  به دو صورت هوای خنک را تامین می نمایند. در حال اول خود دستگاه دارای کمپرسور بوده که گاز مربوطه در کندانسور (شبکه فلزی) با گرفتن گرمای محیط هوا را خنک می کند که توسط فن دمیده می شود. تولیدات این نوع ظرفیت هایی از ۱۸ تا ۵۴ کیلووات را دارا می باشند. در حال دوم دستگاه به سیستم لوله کشی آب خنک تولید شده توسط Chiller متصل می گردد بنابراین به علت حذف کمپرسور از دستگاه ابعاد شبکه تبادل حرارت بصورت چشمگیری قابل افزایش می باشد که این خود سبب افزایش ظرفیت دستگاه ها میگردد. این نوع تولیدات ظرفیت هایی بین ۲۳ تا ۱۱۸ کیلووات را دارا می باشند.

سیستم خنک کن CRAC ریتالسیستم خنک کن CRAC ریتال