سیستم اعلان حریق ریتال

Fire alarm and extinguisher systems DET-AC

سیستم اعلان و اطفای حریق در رک های ریتال ساخت کشور آلمان

  • با سیستم تشخیص و اطفاء حریق سریع و به موقع (دارای VdS تست) برای رک های شبکه و سرور، می توان تا پنج رک را تحت نظر گرفت و در صورت آتش سوزی خاموش کرد.
  • سیستم اطفای حریق RITTAL شامل خاموش کننده سازگار با محیط زیست NOVEC™ ۱۲۳۰ است که برای تجهیزات IT مضر نیست.

سیستم اعلان حریق ریتال