سنسور نوری OMRON مدل E3JK

ویژگی محصولسنسور نوری OMRON مدل E3JK

  • برد بالا تا ۴۰ متر
  • دارای خروجی رله ای و ترانزیستوری
  • با قابلیت کارایی در محدوده ولتاژ ۲۴ تا ۲۴۰ VAC
  • در انواع LED دار ( نور قرمز با قدرت بالا) و مادون قرمز
  • برد بهینه سازی شده در نسل جدید و سهولت بیشتر در نصب و راه اندازی

از سنسور نوری OMRON مدل E3JK در صنایع مختلف بسته بندی، ماشین های چاپ، روبات های صنعتی، ماشین های نساجی، صنایع غذایی، الکترونیک و نیمه هادی، ریخته گری و … استفاده می شود.

ProductDescription
E3JK-DP11 2MPhotoelectric sensor, square body, red LED, diffuse, 2.5m, PNP, L-ON/D-ON selectable, 2m cable
E3JK-DP12 2MPhotoelectric sensor, square body, red LED, diffuse, 300mm, PNP, L-ON/D-ON selectable, 2m cable
E3JK-DP13 2MPhotoelectric sensor, square body, IR LED , diffuse, 2.5m, PNP, L-ON/D-ON selectable, 2m cable
E3JK-DR11 2MPhotoelectric sensor, square body, red LED, diffuse, 2.5m, AC/DC, relay, L-ON/D-ON selectable, 2m cable
E3JK-DR12 2MPhotoelectric sensor, square body, red LED, diffuse, 300mm, AC/DC, relay, L-ON/D-ON selectable, 2m cable
E3JK-DR13 2MPhotoelectric sensor, square body, IR LED , diffuse, 2.5m, AC/DC, relay, L-ON/D-ON selectable, 2m cable
E3JK-RN12 2MPhotoelectric sensor, square body, red LED, retro-reflective, polarized, 6m, NPN, L-ON/D-ON selectable, 2m cable
E3JK-RP11 2MPhotoelectric sensor, square body, red LED, retro-reflective, non-polarized, 7m, PNP, L-ON/D-ON selectable, 2m cable
E3JK-RP12 2MPhotoelectric sensor, square body, red LED, retro-reflective, polarized, 6m, PNP, L-ON/D-ON selectable, 2m cable
E3JK-RR11 2MPhotoelectric sensor, square body, red LED, retro-reflective, non-polarized, 7m, AC/DC, relay, L-ON/D-ON selectable, 2m cable
E3JK-RR12 2MPhotoelectric sensor, square body, red LED, retro-reflective, polarized, 6m, AC/DC, relay, L-ON/D-ON selectable, 2m cable
E3JK-RR12 5MPhotoelectric sensor, square body, red LED, retro-reflective (polarized), 6m, AC/DC, Relay, 5 m cable
E3JK-TP11 2MPhotoelectric sensor, square body, red LED, through-beam, 40m, PNP, L-ON/D-ON selectable, 2m cable
E3JK-TP14 2MPhotoelectric sensor, square body, infrared LED, through-beam, 5 m, PNP, L-ON/D-ON selectable, 2 m cable
E3JK-TR11 2MPhotoelectric sensor, square body, red LED, through-beam, 40m, AC/DC, relay, L-ON/D-ON selectable, 2m cable
E3JK-TR11 5MPhotoelectric sensor, square body, red LED, through-beam, 40 m, AC/DC, relay, L-ON/D-ON selectable, 5 m cable
E3JK-TR12 2MPhotoelectric sensor, square body, red LED, through-beam, 5 m, AC/DC, relay, L-ON/D-ON selectable, 2m cable
E3JK-TR14 2MPhotoelectric sensor, square body, IR LED , through-beam, 5 m range, AC/DC, relay, L-ON/D-ON selectable, 2 m cable
E3JK-TR14-C 2MPhotoelectric sensor, square body, IR LED , through-beam, 5 m range, AC/DC, relay, L-ON/D-ON selectable, 2 m cable, brackets included