سنسور نوری OMRON مدل E3FA

ویژگی محصول سنسور نوری E3FA

سنسور نوری E3FAسنسورنوری omron مدل E3FA

  • کارایی بالا
  • مقاوم در برابر تداخل الکتریکی
  • تنوع زیادی در انواع استاندارد و مدل های خاص
  • محفظه فشرده M18 و مستحکم برای نصب آسان در ماشین ها
  • LED قرمز با قدرت بالا که امکان مشاهده را از فواصل دور ممکن می کند.

جهت دیدن مدل های دیگر سنسورهای نوری اومرون کلیک نمایید .


سنسور نوری E3FA اومرون نشان دهنده نسل جدیدی از سنسورهای فوتوالکتریک Omron میباشد که دارای انواع زیادی از سنسورهای فتوالکتریک قابل اعتماد است.
این خط با داشتن بسیاری از عملکردهای استاندارد و ویژه، نیاز های صنایع مختلفی مانند بسته بندی، سرامیک و جابجایی مواد و ….را پوشش میدهد.

جهت دیدن اطلاعات Data Sheet کلیک نمایید .

از سنسور نوری OMRON مدل E3FA در صنایع بسته بندی، نوار نقاله ها، ماشین های چاپ، روبات های صنعتی، نساجی، ماشین های برش چوب، صنایع غذایی و شیمیایی، صنایع الکترونیک و نیمه هادی، نفت و گاز و پتروشیمی و … استفاده می شود.

ProductDescription
E3FA-DN11 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 100 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-DN12 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 300 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-DN13 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 1 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-DN14 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 100 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-DN15 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 300 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-DN16 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 1 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-DN21Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 100 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-DN22Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 300 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-DN23Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 1 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-DN24Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 100 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-DN25Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 300 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-DN26Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 1 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-DP11 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-DP11 5MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable
E3FA-DP12 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 300 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-DP12 5MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 300 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable
E3FA-DP13 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-DP13-F2 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, inverted logic, 2 m cable
E3FA-DP14 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-DP14-F2 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, inverted logic, 2 m cable
E3FA-DP15 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 300 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-DP15-F2 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 300 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, inverted logic, 2 m cable
E3FA-DP16 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-DP16-F2 2M
E3FA-DP21Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-DP22Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 300 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-DP23Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-DP24Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-DP24-F2Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, inverted logic, M12 connector
E3FA-DP25Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 300 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-DP25-1Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 300 mm, low hysteresis, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-DP25-F2Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 300 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, inverted logic, M12 connector
E3FA-DP26Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-DP26-F2Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, inverted logic, M12 connector
E3FA-LN11 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, background suppression, 100 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-LN12 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, background suppression, 200 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-LN21Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, background suppression, 100 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-LN22Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, background suppression, 200 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-LP11 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, background suppression, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-LP11-F2 2M
E3FA-LP12 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, background suppression, 200 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-LP12-F2 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, background suppression, 200 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, inverted logic, 2 m cable
E3FA-LP21Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, background suppression, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-LP21-F2Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, background suppression, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, inverted logic, M12 connector
E3FA-LP22Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, background suppression, 200 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-LP22-F2Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, background suppression, 200 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, inverted logic, M12 connector
E3FA-RN11 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, retro-reflective, 4 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-RN11 5MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, retro-reflective, 4 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable
E3FA-RN12 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, coaxial retro-reflective, 500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-RN21Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, retro-reflective, 4 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-RN22Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, coaxial retro-reflective, 500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-RP11 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-RP11 5MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable
E3FA-RP11-F2 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-RP12 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, coaxial retro-reflective, 500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-RP21Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-RP21-F2Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, inverted logic, M12 connector
E3FA-RP22Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, coaxial retro-reflective, 500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-TN11 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, through-beam, 20 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-TN11 5MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, through-beam, 20 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable
E3FA-TN12 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, through-beam, 15 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-TN21Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, through-beam, 20 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-TN22Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, through-beam, 15 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-TP11 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, through-beam, 20 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-TP11 5MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, through-beam, 20 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable
E3FA-TP12 2MPhotoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, through-beam, 15 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable
E3FA-TP21Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, through-beam, 20 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 connector
E3FA-TP21-F2Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, red LED, through-beam, 20 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, inverted logic, M12 connector
E3FA-TP22Photoelectric sensor, M18 threaded barrel, plastic, infrared LED, through-