سنسور القایی امرن مدل E2B

ویژگی محصول سنسور القایی امرن مدل E2B

سنسور القایی EB2 امرون

  • فاصله حسگر از ۱.۵ میلی متر تا ۳۰ میلی متر
  • قطر سنسور از ۸ میلی متر تا ۳۰ میلی متر
  • مقاومت در برابر لرزش
  • مقاومت در برابر آب IP67
  • شماره قطعه چاپ شده با لیزر
  • نشانگر همه جانبه قابل مشاهده
  • دمای کارکرد: ۲۵- تا ۷۰ درجه سانتی گراد
  • راه حل ایده آل برای استاندارد محیط های صنعتی

حسگرهای سنسور القایی امرن مدل E2B  به لطف ساخت ساده و فرآیند تولید «مذاب داغ» نوآورانه Omron، دارای دو ویژگی قیمت مناسب و قابلیت اطمینان بالا هستند.


لینک محصول سنسور القایی E2B امرون در سایت اصلی https://industrial.omron.eu/en/products/e2b

مدل های متفاوت سنسور القایی E2B :

 

ProductDescription
E2B-M12KN05-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, unshielded, 5 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M12KN05-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, unshielded, 5 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M12KN05-WP-C1 2MProximity sensor, inductive, nickel-brass, short body, M12, unshielded, 5 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable
E2B-M12KN08-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, unshielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M12KN08-M1-B1-20Multi-pack E2B-M12KN08-M1-B1 OMS: 1 pcs. = 1 box of 20 pcs.
E2B-M12KN08-M1-B2Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, unshielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M12 plug-in
E2B-M12KN08-M1-C1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, unshielded, 8 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, M12 plug-in
E2B-M12KN08-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, unshielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M12KN08-WP-B1 5MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, unshielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 5 m cable
E2B-M12KN08-WP-B2 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, unshielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, 2 m cable
E2B-M12KN08-WP-C1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, unshielded, 8 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable
E2B-M12KS02-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M12KS02-M1-B2Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M12 plug-in
E2B-M12KS02-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M12KS02-WP-C1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable
E2B-M12KS04-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M12KS04-M1-B1-20Multi-pack E2B-M12KS04-M1-B1 OMS: 1 pcs. = 1 box of 20 pcs.
E2B-M12KS04-M1-B2Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M12 plug-in
E2B-M12KS04-M1-C1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, M12 plug-in
E2B-M12KS04-M1-C2Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, NPN-NC, M12 plug-in
E2B-M12KS04-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M12KS04-WP-B1 5MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 5 m cable
E2B-M12KS04-WP-B2 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, 2 m cable
E2B-M12KS04-WP-B2 5MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, 5 m cable
E2B-M12KS04-WP-C1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable
E2B-M12KS04-WP-C2 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, NPN-NC, 2 m cable
E2B-M12LN05-M1-B1Proximity sensor, inductive, nickel-brass, long body, M12, unshielded, 5 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M12LN08-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M12, unshielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M12LN08-M1-B2Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M12, unshielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M12 plug-in
E2B-M12LN08-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M12, unshielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M12LN08-WP-C1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M12, unshielded, 8 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable
E2B-M12LS02-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M12LS02-WP-B1 2MProximity sensor, inductive, nickel-brass, long body, M12, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M12LS04-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M12LS04-M1-B1-20Multi-pack E2B-M12LS04-M1-B1 OMS: 1 pcs. = 1 box of 20 pcs.
E2B-M12LS04-M1-B2Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M12 plug-in
E2B-M12LS04-M1-C1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, M12 plug-in
E2B-M12LS04-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M12LS04-WP-B1 5MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 5 m Prewired
E2B-M12LS04-WP-C1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M12, shielded, 4 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable
E2B-M18KN10-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, unshielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M18KN16-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, unshielded, 16 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M18KN16-M1-B1-20Multi-pack E2B-M18KN16-M1-B1 OMS: 1 pcs. = 1 box of 20 pcs.
E2B-M18KN16-M1-B2Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, unshielded, 16 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M12 plug-in
E2B-M18KN16-M1-C1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, unshielded, 16 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, M12 plug-in
E2B-M18KN16-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, unshielded, 16 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M18KN16-WP-B2 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, unshielded, 16 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, 2 m cable
E2B-M18KN16-WP-C1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, unshielded, 16 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable
E2B-M18KS05-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, shielded, 5 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M18KS05-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, shielded, 5 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M18KS08-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, shielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M18KS08-M1-B1-20Multi-pack E2B-M18KS08-M1-B1 OMS: 1 pcs. = 1 box of 20 pcs.
E2B-M18KS08-M1-B2Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, shielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M12 plug-in
E2B-M18KS08-M1-C1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, shielded, 8 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, M12 plug-in
E2B-M18KS08-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, shielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M18KS08-WP-B1 5MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, shielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 5 m cable
E2B-M18KS08-WP-B2 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, shielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, 2 m cable
E2B-M18KS08-WP-C1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, shielded, 8 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable
E2B-M18KS08-WP-C2 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M18, shielded, 8 mm, DC, 3-wire, NPN-NC, 2 m cable
E2B-M18LN16-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M18, unshielded, 16 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M18LN16-M1-B2Proximity sensor, inductive, nickel-brass, long body, M18, unshielded, 16 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M12 plug-in
E2B-M18LN16-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M18, unshielded, 16 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M18LS05-M1-B1Proximity sensor, inductive, nickel-brass, long body, M18, shielded, 5 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M18LS08-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M18, shielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M18LS08-M1-B2Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M18, shielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M12 plug-in
E2B-M18LS08-M1-C1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M18, shielded, 8 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, M12 plug-in
E2B-M18LS08-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M18, shielded, 8 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M18LS08-WP-C1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M18, shielded, 8 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable
E2B-M30KN20-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M30, unshielded, 20 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M30KN20-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M30, unshielded, 20 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M30KN20-WP-C1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M30, unshielded, 20 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable
E2B-M30KS10-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M30, shielded, 10 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M30KS15-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M30, shielded, 15 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M30KS15-M1-B2Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M30, shielded, 15 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M12 plug-in
E2B-M30KS15-M1-C1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M30, shielded, 15 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, M12 plug-in
E2B-M30KS15-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M30, shielded, 15 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M30KS15-WP-B1 5MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M30, shielded, 15 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 5 m cable
E2B-M30LN30-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M30, unshielded, 30 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M30LN30-M1-B2Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M30, unshielded, 30 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M12 plug-in
E2B-M30LN30-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, short body, M30, unshielded, 30 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-M30LS15-M1-B1Proximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M30, shielded, 15 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in
E2B-M30LS15-M1-B2Proximity sensor, inductive, nickel-brass, long body, M30,shielded, 15 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M12 plug-in
E2B-M30LS15-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, nickel-brass, long body, M30, shielded, 15 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-S08KN02-MC-B1Proximity sensor, inductive, stainless steel, short body, M8, unshielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M8 plug-in
E2B-S08KN02-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, unshielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-S08KN04-MC-B1Proximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, unshielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M8 plug-in (3 pin)
E2B-S08KN04-MC-B2Proximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, unshielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M8 plug-in (3 pin)
E2B-S08KN04-MC-C1Proximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, unshielded, 4 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, M8 plug-in (3 pin)
E2B-S08KN04-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, unshielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-S08KN04-WP-B1 5MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, unshielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 5 m cable
E2B-S08KN04-WP-B2 2MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, unshielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, 2 m cable
E2B-S08KN04-WP-C1 2MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, unshielded, 4 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable
E2B-S08KS01-MC-B1Proximity sensor, inductive, stainless steel, short body, M8, shielded, 1 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M8 plug-in
E2B-S08KS01-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, shielded, 1 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-S08KS02-MC-B1Proximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M8 plug-in (3 pin)
E2B-S08KS02-MC-B1-20Multi-pack E2B-S08KS02-MC-B1 OMS: 1 pcs. = 1 box of 20 pcs.
E2B-S08KS02-MC-B2Proximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M8 plug-in (3 pin)
E2B-S08KS02-MC-C1Proximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, M8 plug-in (3 pin)
E2B-S08KS02-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-S08KS02-WP-B1 5MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 5 m cable
E2B-S08KS02-WP-B2 2MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, 2 m cable
E2B-S08KS02-WP-C1 2MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable
E2B-S08KS02-WP-C2 2MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, short body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, NPN-NC, 2 m cable
E2B-S08LN04-MC-B1Proximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, long body, M8, unshielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M8 plug-in
E2B-S08LN04-MC-B2Proximity sensor, inductive, stainless steel, long body, M8, unshielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M8 plug-in
E2B-S08LN04-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, long body, M8, unshielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-S08LN04-WP-B2 2MProximity sensor, inductive, stainless steel, long body, M8, unshielded, 4 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, 2 m Prewired
E2B-S08LN04-WP-C1 2MProximity sensor, inductive, stainless steel, long body, M8, unshielded, 4 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m Prewired
E2B-S08LS01-MC-B1Proximity sensor, inductive, stainless steel, long body, M8, shielded, 1 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M8 plug-in
E2B-S08LS02-MC-B1Proximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, long body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M8 plug-in (3 pin)
E2B-S08LS02-MC-B2Proximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, long body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, M8 plug-in (3 pin)
E2B-S08LS02-MC-C1Proximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, long body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, M8 plug-in (3 pin)
E2B-S08LS02-WP-B1 2MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, long body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable
E2B-S08LS02-WP-B1 5MProximity sensor, inductive, stainless steel, long body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 5 m Prewired
E2B-S08LS02-WP-B2 2MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, long body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, PNP-NC, 2 m cable
E2B-S08LS02-WP-C1 2MProximity sensor, LITE, inductive, stainless steel, long body, M8, shielded, 2 mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable

 

سنسور القایی E2B امرون در صنایع لوازم خانگی، ماشین های CNC، نفت و گاز و پتروشیمی ،صنایع شیمیایی، لاستیک و پلاستیک ، صنایع الکترونیک و مخابرات و نیمه هادی ، ساخت سیم و کابل، مخازن مایعات و سیالات ماشین های چاپ و … استفاده فراوان می شود.