رک های توزیع برق PDR

ویژگی محصول رک های توزیع برق PDR-PDU

  • تطابق تا ۸ سیستم PDM با یکدیگر
  • توزیع قدرت تا ۲۵۰ آمپر برای هرفاز
  • قابلیت اتصال تا ۳۲ رک به توزیع کننده فرعی
  • قابلیت ارتقاء سیستم PDM در خلال عملکرد سیستم
  • رک های توزیع برق PDR-PDU کاملا در برابر خطر تماس محافظت شده هستند.

رک های توزیع برق PDR-PDUرک های توزیع برق PDR-PDU