رله امرون مدل MKS

ویژگی محصولرله امرون مدل MKS

  • قابلیت جریان دهی تا ۱۰A
  • قابلیت تحمل جریان بالا
  • دارای نشانگر مکانیکی لامپ LED و دکمه ریست
  • طول عمر بالا به علت استفاده از نقره در پل های آن

رله های سری  MK-I/-S با وجود کوچک بودن ابعادشان ، تحمل جریان های بالا را دارند و  دارای عمر بسیار طولانی حداقل ۱۰۰,۰۰۰ قطع و وصل کنتاکت ها می باشند.

از رله امرون مدل MKS در صنایع مختلف مانند انواع تابلوهای برق و اتوماسیون صنعتی ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط تولید اتوماتیک، ماشین های ابزار دقیق، ماشین های برش و دسته بندی، ماشین های کنترلی، بازی وسرگرمی و … می توان استفاده کرد.

ProductDescription
MKS2P 110VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator
MKS2P 230VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator
MKS2P 24VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator
MKS2P 24VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator
MKS2PI 110VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS2PI 12VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS2PI 230VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS2PI 240VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS2PI 24VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS2PI 24VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS2PI 48VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS2PI 48VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS2PIN 110VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicator, test button
MKS2PIN 12VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicator, test button
MKS2PIN 230VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicator, test button
MKS2PIN 24VACRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicator, test button
MKS2PIN 24VDCRelay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, mech & LED indicators,latchable test button, 24 VDC
MKS3P 24VDCRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator
MKS3P-5 110VACRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator
MKS3P-5 230VACRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator
MKS3P-5 24VACRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator
MKS3P-5 24VDCRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator
MKS3PI 24VDCRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS3PI-5 110VACRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS3PI-5 110VDCRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS3PI-5 12VDCRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS3PI-5 230VACRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS3PI-5 240VACRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS3PI-5 24VACRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS3PI-5 24VDCRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS3PI-5 48VDCRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS3PI-5 60VDCRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button
MKS3PI-D-5 24VDCRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech indicator, test button, coil suppression
MKS3PIN 24VDCRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech & LED indicator, test button
MKS3PIN-5 110VACRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech & LED indicator, test button
MKS3PIN-5 230VACRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech & LED indicator, test button
MKS3PIN-5 24VACRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech & LED indicator, test button
MKS3PIN-5 24VDCRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech & LED indicator, test button
MKS3PIN-D-5 24VDCRelay, plug-in, 11-pin, 3PDT, 10 A, mech & LED indicator, test button, coil suppression