اس اس آر امرن مدل G3NA

ویژگی محصولG3NA

  • دارای وریستور داخلی
  • نمایشگر عملیات (LED)
  • جریان خروجی ۵ تا ۹۰ آمپر
  • پوشش محافظ جهت امنیت بیشتر
  • ۲۴ولتاژ خروجی ۲۴ تا ۴۸۰ ولت AC و ۵ تا ۲۰۰ ولت DC

همه مدل ها دارای ابعاد جمع و جور یکسانی هستند تا یک مقطع نصب یکنواخت را ارائه دهند.

یک وریستور داخلی به طور موثر امواج خارجی را جذب می کند و نشانگر وضعیت نظارت بر عملیات را امکان پذیر می کند.

اس اس آر امرن مدل G3NA در صنایع مختلف خودرو سازی، پتروشیمی و نفت و گاز، انواع تابلوبرق، تولید اتوماتیک، ماشین های ابزار دقیق، ماشین های بسته بندی، ماشین های کنترلی و بازی و سرگرمی، روباتیک و … استفاده می شود.

ProductDescription
G3NA-205B-UTU 100-240VACSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 5 A, 24 to 240 VAC
G3NA-205B-UTU 5-24VDCSolid state relay, surface mounting,zero crossing, 1-pole, 5 A, 24 to 240 VAC
G3NA-210B-UTU 100-240VACSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 10 A, 24 to 240 VAC
G3NA-210B-UTU 5-24VDCSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 10 A, 24 to 240 VAC
G3NA-220B-UTU 100-240VACSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 20 A, 24 to 240 VAC
G3NA-220B-UTU 5-24VDCSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 20 A, 24 to 240 VAC
G3NA-225B-UTU 100-240VACSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 25 A, 24 to 240 VAC
G3NA-225B-UTU 5-24VDCSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 25 A, 24 to 240 VAC
G3NA-240B-UTU 100-240VACSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 40 A, 24 to 240 VAC
G3NA-240B-UTU 5-24VDCSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 40 A, 24 to 240 VAC
G3NA-250B-UTU 100-240VACSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 50 A, 24 to 240 VAC
G3NA-250B-UTU 5-24VDCSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 50 A, 24 to 240 VAC
G3NA-275B-UTU-2 100-240VACSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 75 A, 24 to 240 VAC
G3NA-275B-UTU-2 5-24VDCSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 75 A, 24 to 240 VAC
G3NA-290B-UTU-2 5-24VDCSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 90 A, 24 to 240 VAC
G3NA-410B-UTU 5-24VDCSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 10 A, 200 to 480 VAC
G3NA-425B-UTU-2 100-240VACSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 25 A, 200 to 480 VAC
G3NA-425B-UTU-2 5-24VDCSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 25 A, 200 to 480 VAC
G3NA-450B-UTU-2 100-240VACSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 50 A, 200 to 480 VAC
G3NA-450B-UTU-2 5-24VDCSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 50 A, 200 to 480 VAC
G3NA-475B-UTU-2 100-240VACSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 75 A, 200 to 480 VAC
G3NA-475B-UTU-2 5-24VDCSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 75 A, 200 to 480 VAC
G3NA-490B-UTU-2 5-24VDCSolid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 90 A, 200 to 480 VAC
G3NA-D210B-UTU 100-240VACSolid state relay, surface mounting, 1-pole, 10 A, 5 to 200 VDC
G3NA-D210B-UTU 5-24VDCSolid state relay, surface mounting, 1-pole, 10 A, 5 to 200 VDC