رله های ایمنی فونیکس کنتاکت

از ویژگی های رله ها ایمنی فونیکس می توان به موارد زیر اشاره نمود :

رله های ایمنی

  • Safety relay فونیکس کنتاکت کلیه استانداردهای حفاظتی مورد نیاز جهانی را دارا می باشند .
  • به عبارت دیگر این رله ها جهت مونیتور نمودن وضعیت اضطراری در یک سیستم استفاده می گردند.
  • سیگنال های صادره از کلیدهای اضطراری میکروسوئیچ های ایمنی، سوئیچ های مغناطیسی، سنسورهای پرده ایی و به طور کلی هر نوع سیگنال ایجاد شده در وضعیت های اضطراری را دریافت نموده و در قبال آن ها خروجی مناسب و ایمن را برای توقف یا تغییر در عملکرد سیستم ایجاد می نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae