رله شیشه ای سری RIF

ویژگی محصول رله شیشه ای سری RIF

سری جدید رله های شیشه ای فونیکس RIFLINE COMPLETE شامل یک مجموعه کامل از تجهیزات قابل انتخاب از جمله پایه، تجهیزات جانبی، رله های الکترومکانیکی و ماژول های حفاظتی می باشد. پایه رله های سری RIF به طور کلی با نام های RIF-1 الی RIF-4 با تنوع در تعداد کنتاکت خروجی از یک کنتاکت N/O تا چهار کنتاکت PDT قابل شناسایی میباشند. این سری از رله ها هم اکنون با نوع اتصال فشاری  Push-IN  در دسترس می باشد.رله شیشه ای سری RIF

سری کامل RIF-1 ولتاژ ۲۴VDC تک کنتاکت۱۶A

RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21

۲۹۰۳۳۴۲

سری کامل RIF-1 ولتاژ ۲۲۰VAC تک کنتاکت۱۶A

RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21

۲۹۰۳۳۳۹

سری کامل RIF-1 ولتاژ ۲۴VDC دو کنتاکت۸A

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21

۲۹۰۳۳۳۴

سری کامل RIF-1 ولتاژ ۲۲۰VAC دو کنتاکت۸A

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21

۲۹۰۳۳۳۱

سری کامل RIF-2 ولتاژ ۲۴VDC دو کنتاکت۱۲A

RIF-2-RPT-LDP-24DC/2×21

۲۹۰۳۳۱۵

سری کامل RIF-2 ولتاژ ۲۲۰VAC دو کنتاکت۱۲A

RIF-2-RPT-LV-230AC/2×21

۲۹۰۳۳۱۰

سری کامل RIF-2 ولتاژ ۲۴VDC چهار کنتاکت۶A

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4×21

۲۹۰۳۳۰۸

سری کامل RIF-2 ولتاژ ۲۲۰VAC چهار کنتاکت۶A

RIF-2-RPT-LV-230AC/4×21

۲۹۰۳۳۰۴

سری کامل RIF-3 ولتاژ ۲۴VDC دو کنتاکت۱۰A

RIF-3-RPT-LDP-24DC/2×21

۲۹۰۳۲۹۷

سری کامل RIF-3 ولتاژ ۲۲۰VAC دو کنتاکت۱۰A

RIF-3-RPT-LV-230AC/2×21

۲۹۰۳۲۹۵

سری کامل RIF-3 ولتاژ ۲۴VDC سه کنتاکت۱۰A

RIF-3-RPT-LDP-24DC/3×21

۲۹۰۳۲۹۴

سری کامل RIF-3 ولتاژ ۲۲۰VAC سه کنتاکت۱۰A

RIF-3-RPT-LV-230AC/3×21

۲۹۰۳۲۹۲

سری کامل RIF-4 ولتاژ ۲۴VDC دو کنتاکت ۱۶A

RIF-4-RPT-LDP-24DC/2×21

۲۹۰۳۲۸۱

سری کامل RIF-4 ولتاژ ۲۲۰VAC دو کنتاکت۱۶A

RIF-4-RPT-LV-230AC/2×21

۲۹۰۳۲۷۹

سری کامل RIF-4 ولتاژ ۲۴VDC سه کنتاکت۱۶A

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3×21

۲۹۰۳۲۷۸

سری کامل RIF-4 ولتاژ ۲۲۰VAC سه کنتاکت۱۶A

RIF-4-RPT-LV-230AC/3×21

۲۹۰۳۲۷۶


دسته بندی RIFLINE complete به شرح زیر می باشد :
 • RIF-1 : شامل رله های مینیاتوری باریک با عرض ۱۶ mm و جریان سوئیچینگ تا ۱۳ A  تک و دو کنتاکت  مناسب برای کاربردهای coupling ، power switching  و  signal duplication
  رله شیشه ای rif
رله شیشه ای پایه سوزنی ۲۴VDC تک کنتاکت۱۶A

REL-MR- 24DC/21HC/MS

۲۹۸۷۸۸۸

رله شیشه ای پایه سوزنی ۲۳۰VAC تک کنتاکت۱۶A

REL-MR-230AC/21HC/MS

۲۹۸۷۹۱۴

رله شیشه ای پایه سوزنی ۲۴VDC دو کنتاکت۸A

REL-MR- 24DC/21-21/MS

۲۹۸۷۹۴۳

رله شیشه ای پایه سوزنی ۲۳۰VAC دو کنتاکت۸A

REL-MR-230AC/21-21/MS

۲۹۸۷۹۷۲

 • RIF-2 : شامل رله های صنعتی با عرض ۳۱ mm و جریان سوئیچینگ تا ۱۲ A  دو و چهار کنتاکت  مناسب برای کاربردهای power multiplication  و  signal
  رله شیشه ای rif
رله ۲۴VDC دو کنتاکت۱۲A

REL-IR2/LDP- 24DC/2X21

۲۹۰۳۶۶۰

رله ۱۱۰DC دو کنتاکت۱۲A

REL-IR2/LDP-110DC/2X21

۲۹۰۳۶۶۳

رله ۲۲۰VAC دو کنتاکت۱۲A

REL-IR2/L-230AC/2X21

۹۰۳۶۶۸

رله ۲۴VDC چهار کنتاکت۶A

REL-IR4/LDP- 24DC/4X21

۲۹۰۳۶۷۷

رله ۱۱۰DC چهار کنتاکت۶A

REL-IR4/LDP-110DC/4X21

۲۹۰۳۶۸۰

رله ۲۲۰VAC چهار کنتاکت۶A

REL-IR4/L-230AC/4X21

۲۹۰۳۶۸۸

 • RIF-3 : شامل رله های Octal با عرض ۴۰ mm و جریان سوئیچینگ تا ۱۰ A  دو و سه کنتاکت  مناسب برای کاربردهای power multiplication و  signal
  رله شیشه ای rif

رله ۲۴VDC دو کنتاکت۱۰A

REL-OR2/LDP- 24DC/2X21

۲۹۰۳۶۸۹

رله ۲۲۰VAC دو کنتاکت۱۰A

REL-OR2/L-230AC/2X21

۲۹۰۳۶۹۲

رله ۲۴VDC سه کنتاکت۱۰A

REL-OR3/LDP- 24DC/3X21

۲۹۰۳۶۹۳

رله ۲۲۰VAC سه کنتاکت۱۰A

REL-OR3/L-230AC/3X21

۲۹۰۳۶۶

 • RIF-4 : شامل رله های توان بالا با عرض ۴۳ mm و جریان سوئیچینگ تا ۱۶ A  دو و سه کنتاکت  مناسب برای کاربردهای  power multiplication و  signal
  رله شیشه ای rif

رله ۲۴VDC دو کنتاکت۱۶A

REL-PR2- 24DC/2×21

۲۹۰۳۶۹۸

رله ۲۲۰VAC دو کنتاکت۱۶A

REL-PR2-230AC/2×21

۲۹۰۳۷۰۱

رله ۲۴VDC سه کنتاکت۱۶A

REL-PR3- 24DC/3×21

۲۹۰۳۷۰۲

رله ۲۲۰VAC سه کنتاکت۱۶A

REL-PR3-230AC/3×21

۲۹۰۳۷۰۵

سوکت ریلی از تجهیزات رله شیشه سری rifسوکت ریلی رله شیشه ای سری RIF
 • پایه رله RIF1 دو کنتاکت با عرض ۱۶mm و جریان ۱۳A
 • پایه رله RIF2 دو کنتاکت با عرض ۳۱mm و جریان ۱۲A
 • پایه رله RIF3 دو کنتاکت با عرض ۴۰mm و جریان ۱۰A
 • پایه رله RIF3 سه کنتاکت با عرض ۴۰mm و جریان ۱۰A
 • پایه رله RIF4 سه کنتاکت با عرض ۴۳mm و جریان ۱۶A
پایه رله RIF-1 دو کنتاکت با عرض ۱۶mm و جریان۱۳A

RIF-1-BPT/2×21

۲۹۰۰۹۳۱

پایه رله RIF-2 چهار کنتاکت با عرض ۱۶mm و جریان۱۲A

RIF-2-BPT/4×21

۲۹۰۰۹۳۴

پایه رله RIF-3 دو کنتاکت با عرض ۴۰mm و جریان۱۰A

RIF-3-BPT/2×21

۲۹۰۰۹۳۷

پایه رله RIF-3 سه کنتاکت با عرض ۴۰mm و جریان۱۰A

RIF-3-BPT/3×21

۲۹۰۰۹۳۸

پایه رله RIF-4 سه کنتاکت با عرض ۴۳mm و جریان۱۶A

RIF-4-BPT/3×21

۲۹۰۰۹۶۱

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae