راه حل دیتاسنتر ریماتریکس ریتال

Rimatrix S

جامع ترین راه حل دیتاسنتر ارائه شده توسط ریتال و راه حلی مطمئن برای مرکز داده که شامل سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز به شرح زیر می باشد:
  • UPS
  • مانیتورینگ
  • سیستم امنیت
  • سیستم توزیع قدرت
  • رک های VX-IT در ابعاد متنوع متناسب با پروژه
  • سیستم خنک کن از طریق هوا یا سیال آب یا گاز یا خنک کننده های مدل جدید چیپ مستقیم (DCC)

راه حل دیتاسنتر ریماتریکس ریتال