راهروهای سرد وگرم ریتال

Cold Aisle & Hot Aisle

ویژگی محصول راهروهای سرد وگرم ریتال

برخی از دیتاسنتر ها به گونه ای طراحی شده اند که با استفاده از راهروی سرد و گرم، رک های سرور ها را طوری کنار هم می چینند که هوای سرد از روبرو دریافت شده و هوای گرم ناشی از فعالیت سرور ها از پشت به بیرون منتقل شود.

در این طراحی یک راهرو درست مقابل رک های سرور قرار گرفته که به آن راهروی سرد (Cold Aisle)، و یک راهرو در پشت رک ها قرار گرفته که به آن راهروی گرم (Hot Aisle)  گفته می شود.

به منظور جلوگیری از مخلوط شدن هوای سرد و گرم در دیتاسنتر این دو راهرو را با استفاده از یک محفظه ی فیزیکی از هم تفکیک می کنند. همچنین در ورودی راهروی سرد یک درب اتوماتیک برای ورود پرسنل قرار داده می شود.

مزیت استفاده از این طراحی در دیتاسنتر این است که نسبت به روش های سنتی صرفه جویی بیشتری در مصرف انرژی خواهد شد از طرف دیگر به کاهش هزینه های مربوط به راه اندازی سیستم های تهویه کمک می کند.

همچنین استفاده از راهروی سرد و گرم باعث می شود که راندمان سیستم خنک کننده تا ۲۰% افزایش یافته و افزایش دانسیته حرارتی رک ها هم ممکن شود. راهروی سرد و گرم موجب می شود که هوای خنک به طور مساوی در قسمت بالا و پایین رک ها جریان پیدا کند.

راهروهای سرد وگرم ریتال