درب و پنجره شیشه ای تابلوبرق ریتال

ویژگی محصول

درب  شیشه ای ریتال در ابعاد و اندازه های متنوع برای تابلوهای دیواری و ایستاده قابل انتخاب می باشند.

به تناسب نیاز مشتری ممکن است نیاز نباشد کل درب تابلو شیشه ای باشد و فقط یک بخش از آن جهت رویت بخشی از تجهیزات شیشه ای باشد که مشتری می تواند در طیف گسترده ای آنها را انتخاب کند.

درب شیشه ای ریتال درب شیشه ای ریتال

درب شیشه ای ریتال


درب شیشه ای برای VX
Suitable for height Suitable for width Order no. 
= ۱,۸۰۰ mm= ۶۰۰ mm۸۶۱۸۰۰۰
= ۱,۸۰۰ mm= ۸۰۰ mm۸۶۱۸۰۱۰
= ۲,۰۰۰ mm= ۶۰۰ mm۸۶۱۸۰۲۰
= ۲,۰۰۰ mm= ۸۰۰ mm۸۶۱۸۰۳۰
= ۲,۲۰۰ mm= ۶۰۰ mm۸۶۱۸۰۴۰
= ۲,۲۰۰ mm= ۸۰۰ mm۸۶۱۸۰۵۰
پنجره شیشه ای 
depth  height   width  Design Order no. 
۴۳ mm۱۳۷.۵ mm۲۸۰ mm  ۴۸۲.۶ mm (19″)۲۷۸۰۰۰۰
۴۳ mm۱۳۷.۵ mm۴۹۴ mm۴۸۲.۶ mm (19″)۲۷۸۱۰۰۰
۴۳ mm۲۷۱ mm۴۹۴ mm۴۸۲.۶ mm (19″)۲۷۸۲۰۰۰
۴۳ mm۱۷۹.۵ mm۳۶۰ mmMetric۲۷۸۴۰۰۰
۴۳ mm۳۷۹.۵ mm۳۶۰ mmMetric۲۷۸۵۰۰۰
۴۳ mm۱۷۹.۵ mm۴۶۰ mmMetric۲۷۸۶۰۰۰
۴۳ mm۳۷۹.۵ mm۴۶۰ mmMetric۲۷۸۷۰۰۰
۴۳ mm۱۷۹.۵ mm۵۶۰ mmMetric۲۷۸۸۰۰۰
۴۳ mm۳۷۹.۵ mm۵۶۰ mmMetric۲۷۸۹۰۰۰
۴۳ mm۴۰۴.۵ mm۴۹۴ mm۴۸۲.۶ mm (19″)۲۷۹۶۰۰۰

شرکت پایکاربنیان به‌عنوان نماینده انحصاری شرکت ریتال(RITTAL) در ایران در حوزه اتوماسیون صنعتی به‌همراه کمپانی مادر در خدمت صنایع کشور می‌باشد.