خنک کننده DCC ریتال

جدیدترین تکنولوژی خنک کننده در رک و سیستم دیتاسنترها: خنک کننده DCC ریتال

خنک کننده RITTAL DCC یک کولینگ مستقیم چیپ در سرورها می باشد که از طریق لوله های انعطاف پذیر برای انتقال سیال به سرور ها طراحی شده اند .

ویژگی محصول خنک کننده RITTAL مدل DCC

  • با استفاده از خنک کننده جدید غیر رسانای NovecTM 7000
  • راه حلی قدرتمند که فراتر از محدودیت های خنک کننده مبتنی بر هوا است

خنک کننده DCC ریتال

خنک کننده DCC ریتال

خنک کننده DCC ریتال

کولینگ DCC RITTAL

خنک کننده DCC ریتال

DCC cooling

خنک کننده DCC ریتال

DCC ریتال


جهت مشاهده ی دیگر نمونه های سیستم خنک کننده ی RITTAL بر روی لینک کلیک نمایید .