ترمینال های سری UK

UK Terminal Block

ترمینال های سری UKدر تکنولوژی اتصالات صنعتی؛ ترمینال های پیچی هنوز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و پرمصرف ترین و نرمال ترین ترمینال ها می باشند .
ترمینال های پیچی با قابلیت اتصال سیم های تا سطح مقطع ۲۴۰ میلی متر مربع و دارا بودن کلیه لوازم جانبی مورد نیاز برای آن کاملترین نوع ترمینال بوده و برای مصارف و کاربردهای مختلف مدل های متنوعی را در این گروه می توان مشاهده کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae