ترمینال های سری TB

TB Terminal Block

ترمینال های سری TBویژگی محصول

ترمینال های سری TB با حفظ استانداردهای رایج ؛ قیمت نسبتا کمتری نسبت به سایر ترمینال های فونیکس دارند و جهت بازارهای حساس به قیمت تولید گردیده اند.
رنج کامل این سری از ترمینال های پیچی باعث گردیده در صنایع متعددی کاربرد داشته باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae