ویژگی محصول ترمینال های سری ST فونیکس ترمینال ST فونیکس

از ویژگی های ترمینال ST فونیکس میتوان گفت ، ترمینال های فنری بهترین نوع در برابر ارتعاشات می باشند .

با کاهش سایز این ترمینال ها نسبت به  مشابه آن در نوع پیچی و نیز به جهت ورود سیم از بالا فضای کمتری در تابلو اشغال می کنند.
بخش فلزی آن از جنس نیکل-کروم می باشد که دارای استحکام بالا و در مقابل خوردگی و زنگ زدگی نیز مقاوم بوده و به جهت طراحی آن بیشترین و کاملترین اتصال را جهت عبور جریان ایجاد می کند.


در اصل محفظه ای برای نگهداری و نصب فیوز به روی ترمینال های ســری TGمی باشــند . نوع مجهز به LED این ســوکت ها در اثر ســوختن فیوز روشن می شود و می تواند باعث ایجاد آلارم بصری گردد و به همین دلیل تعمیر و نگهداری آن ها نیزساده تر می باشد.

ترمینال سری st

Order no TYPE

ترمینال های سریTG

۳۰۳۶۷۸۳

P-DI

سوکت چاقویی متحرک

۳۰۳۸۹۵۶

P-FIX

سوکت چاقویی ثابت

۳۰۳۶۷۹۶

P-CO

سوکت و محفظه اتصال المانهای الکتریکی همچون مقامت

۳۰۳۶۸۰۶

P-FU 5X20

سوکت فیوز بدونLED

۳۰۳۶۸۱۹

P-FU 5X20 LED 24

سوکت فیوز با۲۴V LED

۳۰۳۶۸۲۲

P-FU 5X20 LED 60

سوکت فیوز با۶۰V LED

۳۰۳۶۸۳۵

P-FU 5X20 LA 250

سوکت فیوز با۲۵۰V LED

ترمینال های با قابلیت اتصال فیوز 

ایــن ترمینال هــا در اصــل پایه هایی بــرای فیوز هســتند و ســوکت های فیــوزدار بــه صــورت pluggable روی آن قــرار میگیرنــد. مــدار این ترمینال ها درحالت عادی قطع هســتند و توســط سوکت و فیوز؛ کامل میگردند.

TYPE

Order no

ترمینال پایه سایز۲.۵

۳۰۳۸۴۳۵
ترمینال پایه سایز ۴

۳۰۳۸۳۶۷

ترمینال سری st

TYPE

Order no

ترمینال پایه سایز۲.۵

۳۰۳۸۴۳۵
ترمینال پایه سایز۴

۳۰۳۸۳۶۷

ترمینال های چاقویی 

ترمینال هــای تیغــه ای جهــت تســت مــدار بکار میروند و یا به عبارت دیگر، در مواردی که نیاز اســت مســیر مدار جهــت اندازه گیــری و تســت ولتاژ؛ جریان یــا موارد دیگــر؛ به صورت مقطعــی باز یا بسته گردد، میتوان این ترمینال ها را بکار برد.

ترمینال چاقویی سری st

TYPE

Order no

ترمینال چاقویی سایز۲.۵

ST 2,5-MT

۳۰۳۶۳۴۳
ST 2,5-MT BU

۳۰۳۷۸۱۸

ترمینال چاقویی سایز۴

ST 4-MT

۳۰۳۸۸۷۵

برای خرید محصولات فونیکس کنتاکت می توانید با شماره ۰۲۱۸۲۴۴۲۴۱ واحد فروش نماینده محصولات فونیکس کنتاکت تماس حاصل فرمایید.

درباره پایکاربنیان

شرکت پایکاربنیان، نماینده انحصاری فونیکس کنتاکت آلمان، وارد کننده انواع محافظ تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، اتوماسیون و مبدل های صنعتی و انواع ترمینال تابلویی و ملزومات جانبی در ایران می باشد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae