ترمینال سری PT

ترمینال سری PTویژگی محصول

این گروه از ترمینال ها برای سیم های تک رشته(استخوانی) قابل استفاده می باشند. در این نوع ترمینال؛ برای ورود سیم به ترمینال نیازی به ابزار نیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae