ترمینال سری ترکیبی

COMBI Terminal Block

ترمینال سری ترکیبیویژگی محصول

ترمینال سری ترکیبی فونیکس کنتاکت راه حل مناسبی جهت استفاده در مکان های با فضای کم و قابلیت اتصال سریع و با دوام می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae