تابلو برق ایستاده RITTAL مدل VX SE

ویژگی محصول

تابلو ایستاده ریتال مدل VX SE

تابلو مدل VX SE ایستاده ریتال

  •   قابلیت نصب درب شیشه ای
  • عمق ۳۰cm برای مکانهای باریک
  • حفاظت در مقابل ضربه IK10  ، دارای IP66 و دارای تاییدیه UL
  • عرض تا ۱۸۰۰cm که سبب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود
  • دارای اتصال بدنه یکپارچه ،نصب آسان متعلقات و سازگاری با VX25

تابلوهای ایستاده ریتال آلمان به صورت کامپکت تولید می شوند  که دارای کاربردهای خاص می باشد.

تابلو برق های ایستاده RITTAL  در ابعاد مختلف قابل تولید بوده که مناسب برای مکان هایی است که نیاز است تابلو طبق فضای محدود و IP بالا سفارش گذاری شوند.

VX SE free-standing enclosure system
Order no. Depth  Height Width Doors 
۱۳۰۰۱,۸۰۰۶۰۰۵۸۲۰۶۰۰
۱۳۰۰۲,۰۰۰۶۰۰۵۸۲۱۶۰۰
۱۳۰۰۱,۸۰۰۸۰۰۵۸۲۲۶۰۰
۱۳۰۰۲,۰۰۰۸۰۰۵۸۲۳۶۰۰
۲۳۰۰۱,۸۰۰۱۲۰۰۵۸۲۳۶۰۰
۲۳۰۰۲,۰۰۰۱۲۰۰۵۸۲۵۶۰۰
۱۴۰۰۱,۸۰۰۶۰۰۵۸۳۰۶۰۰
۱۴۰۰۱,۸۰۰۸۰۰۵۸۳۱۶۰۰
۱۴۰۰۲,۰۰۰۸۰۰۵۸۳۲۶۰۰
۱۵۰۰۲,۰۰۰۸۰۰۵۸۳۳۶۰۰
۱۶۰۰۲,۰۰۰۸۰۰۵۸۳۴۶۰۰
۲۴۰۰۱,۸۰۰۱۰۰۰۵۸۴۰۶۰۰
۲۴۰۰۱,۸۰۰۱۲۰۰۵۸۴۱۶۰۰
۲۴۰۰۱,۸۰۰۱۶۰۰۵۸۴۲۶۰۰
۲۴۰۰۲,۰۰۰۱۲۰۰۵۸۴۳۶۰۰
۲۵۰۰۲,۰۰۰۱۲۰۰۵۸۴۴۶۰۰
۲۶۰۰۲,۰۰۰۱۲۰۰۵۸۴۵۶۰۰
۲۵۰۰۲,۰۰۰۱۸۰۰۵۸۴۶۶۰۰
۲۶۰۰۲,۰۰۰۱۸۰۰۵۸۴۷۶۰۰
VX SE free-standing enclosure system IP 66/NEMA 4
Depth-mmHeight-mm    Width-mm    Order no. 
۴۰۰۱۸۰۰۶۰۰۵۸۳۰۶۸۰
۴۰۰۱۸۰۰۸۰۰۵۸۳۱۶۸۰
۶۰۰۲۰۰۰۸۰۰۵۸۳۴۶۸۰