تابلو برق ایستاده RITTAL مدل VX SE

ویژگی محصول تابلو ایستاده ریتال مدل VX SE

تابلو ایستاده ریتال مدل VX SE

  •   قابلیت نصب درب شیشه ای
  • عمق ۳۰cm برای مکانهای باریک
  • حفاظت در مقابل ضربه IK10  ، دارای IP66 و دارای تاییدیه UL
  • عرض تا ۱۸۰۰cm که سبب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود
  • دارای اتصال بدنه یکپارچه ،نصب آسان متعلقات و سازگاری با VX25

تابلوهای ایستاده ریتال آلمان به صورت کامپکت تولید می شوند  که دارای کاربردهای خاص می باشد.

تابلو برق های ایستاده RITTAL  در ابعاد مختلف قابل تولید بوده که مناسب برای مکان هایی است که نیاز است تابلو طبق فضای محدود و IP بالا سفارش گذاری شوند.

سیستم محفظه ایستاده آزاد IP66 NEMA/4 VX SE
شماره سفارشعرض_میلی مترارتفاع_میلی مترعمق_میلی متر
۵۸۳۰۶۸۰۶۰۰۱,۸۰۰۴۰۰
۵۸۳۱۶۸۰۸۰۰۱,۸۰۰۴۰۰
۵۸۳۴۶۸۰۸۰۰۲,۰۰۰۶۰۰
سیستم محفظه ایستاده آزاد VX SE
شماره سفارشعرضارتفاععمقدرب ها
۵۸۲۰۶۰۰۶۰۰۱,۸۰۰۳۰۰۱
۵۸۲۱۶۰۰۶۰۰۲,۰۰۰۳۰۰۱
۵۸۲۲۶۰۰۸۰۰۱,۸۰۰۳۰۰۱
۵۸۲۳۶۰۰۸۰۰۲,۰۰۰۳۰۰۱
۵۸۲۴۶۰۰۱,۲۰۰۱,۸۰۰۳۰۰۲
۵۸۲۵۶۰۰۱,۲۰۰۲,۰۰۰۳۰۰۲
۵۸۳۰۶۰۰۶۰۰۱,۸۰۰۴۰۰۱
۵۸۳۱۶۰۰۸۰۰۱,۸۰۰۴۰۰۱
۵۸۳۲۶۰۰۸۰۰۲,۰۰۰۴۰۰۱
۵۸۳۳۶۰۰۸۰۰۲,۰۰۰۵۰۰۱
۵۸۳۴۶۰۰۸۰۰۲,۰۰۰۶۰۰۱
۵۸۴۰۶۰۰۱,۰۰۰۱,۸۰۰۴۰۰۲
۵۸۴۱۶۰۰۱,۲۰۰۱,۸۰۰۴۰۰۲
۵۸۴۲۶۰۰۱,۶۰۰۱,۸۰۰۴۰۰۲
۵۸۴۳۶۰۰۱,۲۰۰۲,۰۰۰۴۰۰۲
۵۸۴۴۶۰۰۱,۲۰۰۲,۰۰۰۵۰۰۲
۵۸۴۵۶۰۰۱,۲۰۰۲,۰۰۰۶۰۰۲
۵۸۴۶۶۰۰۱,۸۰۰۲,۰۰۰۵۰۰۲
۵۸۴۷۶۰۰۱,۸۰۰۲,۰۰۰۶۰۰۲